IZTL: Lidl je najposjećeniji lanac

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (80,8%) dok je na drugom mjestu Konzum (72,2%)

Analizirala: Martina Soršak Susović, Hendal

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (80,8%) dok je na drugom mjestu Konzum (72,2%). Podjednak broj ispitanika je u posljednja tri mjeseca posjetilo Kaufland i Plodine. Manje od polovine kupaca je posjetilo Interspar i Spar. Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum, Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za oko jedne petine kupaca.

Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine, Spar i Interspar. S obzirom na razdoblje epidemije, zanimalo nas je li se promijenio broj posjećenih lanaca u prethodna tri mjeseca. Iako je, u prosjeku, broj posjećenih lanaca podjednak prije i tijekom epidemije (4,74 u veljači i 4,71 u svibnju) uočava se bipolarizacija, povećanje udjela kupaca koji su posjetili manji, ali i veći broj lanaca. To je vjerojatno posljedica opreza, za one koji su posjetili manji broj lanaca, ili traženje povoljnije ponude zbog smanjenog budžeta za kupnju.

Na kraju, željeli smo provjeriti kakva je lojalnost kupaca pojedinom trgovačkom lancu. Kao mjera lojalnosti koristi se omjer najčešće posjećenog lanca i svih posjećenih lanaca, pri čemu 0 označava potpuni izostanak lojalnosti, a 1 potpunu lojalnost. Među promatranim lancima, najviši indeks lojalnosti imaju Lidl, Konzum i Kaufland. Znatno nižu razinu lojalnosti imaju kupci Plodina, Spara i Interspara. U odnosu na razdoblje prije epidemije, povećala se lojalnost kupaca Lidla, dok su ostali rezultati na jednakoj razini.

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku. U svibnju 2020. ukupan postignuti uzorak obuhvaća 400 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.