Potpore za FMCG: Ljeto nam se vratilo, i što sad?

Iako se još ne znaju sve mjere i potpore niti koji će točno biti utjecaj virusa na gospodarstvo, a što će izravno ili neizravno pogoditi i FMCG sektor, donosimo nove mjere koje može koristiti ovaj sektor, a koje više nisu ograničene vrstom djelatnosti

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe

Ljeto nam se vratilo naslov je hita grupe Animatori iz 1983. godine u doba gramofonskih ploča i kaseta Jugotona. Ljeto nam se doista vratilo, no ne i turisti. Izbori su završili i rezultat se zna. Ne znaju se, nažalost, sve mjere koje bi FMCG sektor mogao koristit niti koji će točno biti utjecaj nesretnog virusa na gospodarstvo, a što će izravno ili neizravno pogoditi FMCG sektor. No vratimo se na nove mjere koje može koristiti FMCG sektor, a koje više nisu ograničene vrstom djelatnosti.

POTPORA ZA SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA

Ova potpora je bila dugo najavljivanja. Ta potpora, odnosno mjera, postojala je u nešto izmijenjenom izdanju i prije krize, a sada je poboljšana po uzoru na neke strane modele. Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati (zvuči kontradiktorno), ali ne kraćem od 50% mjesečnog fonda sati. U prijevodu, radnik dobiva plaću kao da radi puno radno vrijeme (iako ne radi), a razliku doplaćuje država. Ova mjera se primjenjuje od 1. lipnja do kraja 2020. godine.

Iznos potpore

Potpora iznosi do 2.000 kuna mjesečno neto po radniku. Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose ‘iz’ i ‘na’ iznos potpore koje mu HZZ vraća kada isplati i potporu. Isplata se radi do 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

Osnovni uvjet za dobivanje potpore je pad prometa u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine, a na temelju predanih PDV obrazaca.

Poslodavac također mora dokazati poteškoće u poslovanju kao što su:
• pad narudžbi: putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
• nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije Covid-19;
• nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
• nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci koji mogu koristiti mjeru su oni koji zapošljavaju 10 i više radnika. Oni koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika mogu koristit potporu ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika te oni koji zapošljavaju od 51 i više radnika, ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika. Potpore ne mogu dobiti poslodavci koji nisu isplatili plaću za prethodne mjesece, udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca na puno radno vrijeme, određeno ili neodređeno, prema evidenciji radnika na dan 31. svibnja 2020. godine su radnici za koje se može koristiti potpora. Potporu ne mogu koristiti sljedeće kategorije radnika:

• vlasnici i suvlasnici s više od 25% udjela u kapitalu društva, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi;
• radnici kojima teče otkazni rok;
• radnici koji rade na daljinu (tzv. Home office).

Tko mora vratiti potporu

Poslodavac koji je tražio potporu mora istu vratiti ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

• isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
• ako dodijeli opcije ili vlastite dionice, odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima;
• isplati članovima uprave, izvršnim direktorima i prokuristima bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn);
• stekne vlastite dionice, odnosno vlastite udjele.

Dodatna ograničenja

Ova mjera nije primjenjiva za poslodavce koji primaju neke druge potpore za očuvanje radnih mjesta od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

POTPORE ZA SRPANJ

Kao i sve mjere, radi poticanja očuvanja radnih mjesta u sektorima pogođenima epidemijom koronavirusa, za mjesec srpanj 2020. donesena je nova „Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (Covid–19) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“.

Tip poslodavaca

Za potporu se mogu prijaviti poslodavci koji zapošljavaju do 10 radnika i imaju pad prihoda u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019. godine od najmanje 50%.

Iznos potpora

Potpora se može ostvariti u maksimalnom iznosu od 2.000 HRK po radniku.

Tko može koristiti ovu potporu?

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika, neovisno o aktivnostima koje obavljaju.

Kako se prijaviti?

Poslodavci moraju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. godine:

• poslodavci koji su u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju predanih PDV obrasca za lipanj 2020. i lipanj 2019. godine;
• poslodavci koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda (predložak tablice dostupan je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Tko ne može koristiti potporu?

Poslodavci koji ne mogu koristiti ovu potporu su sljedeći:
• poslodavci koji nisu isplaćivali plaću u prethodnim mjesecima;
• iznajmljivači privatnog smještaja;
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Otkad se poslodavac može prijaviti?

Poslodavci mogu podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dobivanje ove potpore od 7. do 31. srpnja 2020. godine.

PLAĆANJE PDV-a NA UVOZ

Zbog trenutne složene situacije, produženo je razdoblje za mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu robe iz trećih zemalja (zemlje ili područja koja nisu članice odnosno dio EU, npr. Srbija, Kina, SAD, itd.). Svaki poduzetnik upisan u registar obveznika PDV-a može za uvoz svih vrsta dobara obavljen do 20. rujna 2020. obračunski plaćati PDV pri uvozu.

Poduzetnik ne mora biti pogođen padom prometa da bi iskoristio ovu mogućnost. Ukoliko ju želi koristiti, poduzetnik to mora zatražiti od svog carinskog zastupnika. Zahtjev se podnosi tako da se popuni polje 44/2 Priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja uvozne carinske deklaracije za puštanje u slobodan promet i da se navede šifra 4PDV i jedinstvena oznaka R91/11002/ 000007/2020/44444444444. Poduzetnik takav PDV prikazuje u PDV obrascu kao „obveza za PDV“ (pozicija II.15.) i „pretporez“ (pozicija III.14.) i ne plaća PDV u novcu nego obračunski.

ZAKLJUČAK

Ljeto je vrijeme opuštanja i godišnjih odmora, vrijeme kada sezonski raste prodaja zbog turističke sezone. No ovo današnje vrijeme u nekim je aspektima sličnije ratnim devedesetima prošlog stoljeća. Ipak treba gledati pozitivno jer poslije oblaka (kiše) dolazi sunce (nisu to rekli Animatori, nego stari Rimljani – Post nubila Phoebus), a sunce neće vidjeti najjači, nego oni koji mogu svoje procese, organizaciju, ljudske resurse i financije bolje prilagoditi novonastaloj situaciji.