Hrvatska industrija kave za ukidanje posebnog poreza

U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) održan je panel na temu budućnosti industrije kave.Na panelu su sudjelovali svi ključni sudionici industrije kave koji su raspravljali o temi konzumacije kave na domaćem tržištu i njezinoj dobrobiti, održivosti industrije i inovacijama, ali i o porezu na kavu kao luksuznog proizvoda pri čemu se Hrvatska izdvaja od većine ostalih članica EU.

Glavni direktor HUP-a Damir Zorić rekao je da je kava neizostavan dio svakodnevice koju konzumira preko 93 posto Hrvata i da upravo zato ne bi smjela biti porezno tretirana kao luksuz.“Ovdje nam je važno i djelovanje zakonodavca kako bi se i ovom sektoru omogućilo jačanje konkurentnosti u odnosu na regiju, ali i većinu zemalja EU, koje kavu trošarinski ne svrstavaju u kategoriju luksuznih proizvoda”, rekao je.

U Hrvatskoj porez na kavu iznosi 6 do 20 kuna po kilogramu kave, odnosno s ostalim porezima i do 35 posto po šalici kave, za razliku od Slovenije gdje je taj udio samo 9,5 posto.

Predsjednik HUP-ove Koordinacije i savjetnik Uprave Francka Josip Budimir istaknuo je da se posebnim porezima oporezuju proizvodi štetni za zdravlje, a kava ne pripada toj skupini. “Takav nepovoljni porezni tretman dovodi do poticanja prekogranične kupnje, destimulira osobnu potrošnju i time negativno utječe na BDP te rezultira nekonkurentnošću Hrvatske u odnosu na nama usporedive zemlje u okruženju”, rekao je Budimir.

Darija Vranešić Bender, klinička nutricionistica, na panelu je govorila o dobrobiti kave te istaknula da je stopa smrtnosti kod osoba koje piju dvije do tri šalice kave dnevno znatno smanjena. “Kofein u kavi pospješuje jednostavne kognitivne vještine, budnost, fokus, pažnju, vrijeme reagiranja, pamćenje, raspoloženje i percepciju napora. Konzumacija kave pozitivno utječe na prevenciju kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, neurodegenerativnih bolesti te žučnih kamenaca.”, kazala je nutricionistica te dodala da konzumacija kave povoljno djeluje i na održanje adekvatne tjelesne težine.

Državni tajnik Ministarstva financija Zdravko Zrinušić rekao je kako oporezivanje kave nije harmonizirano na razini EU poput trošarinskog oporezivanja alkohola, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. “Kava se trošarinski oporezuje u Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Latviji i Grčkoj, a visina posebnog poreza na kavu u Hrvatskoj u odnosu na te druge zemlje je niža, naveo je te dodao kako se radi o jednostavnom poreznom obliku koji se lako ubire”, objasnio je.

Direktor marketinga Francka Zvonimir Seki govorio je o održivosti ove industrije i inovacijama na polju proizvodnje i distribucije kave te iznio podatke da je u 2020. godini industrija kave zapošljavala 817 osoba te istaknuo da su ulaganja u održivu nabavu sirovine i u nove ambalažne materijale te cirkularnu ekonomiju sve veća te da se neprestano ulaže u edukaciju zaposlenika, trgovaca i potrošača.“Industrija je sa 3,7 milijuna kuna u 2020. pomogla ugostiteljskom sektoru u prevladavanju negativnog utjecaja pandemijske krize”, naglasio je Seki.

Industrija proizvodnje kave u Republici Hrvatskoj apelira na hitnu implementaciju pravednijeg poreznog tretmana kako bi se nastavila ulaganja u inovacije, zapošljavanja, sirovine, edukaciju, aparate i posebno u održivo poslovanje.

“U Rumunjskoj je nakon ukidanja posebnog poreza na kavu i smanjenja PDV-a konzumacija kave porasla oko 5% godišnje, a povećana konzumacija rezultirala je povećanjem prihoda od PDV-a. Veća osobna potrošnja dovela je i do rasta BDP”, naglasio je  Laurentiu Florin Dimitriu, generalni direktor Nestlé Adriatica za Hrvatsku, Sloveniju i BIH.