Reklame trgovačkih lanaca te hrane i pića najviše dopiru do potrošača

Reklame iz kategorije čišćenja i higijene imaju najveću uočenost u trećem kvartalu 2020. te prvom 2021. dok je očekivana i veća uočenost i proboj reklama za farmaceutske proizvode u prvom kvartalu ove godine

Analizirala: Irena Starman Frančić, Senior Project Manager, Hendal

U travnju 2020., Hendal je počeo provoditi mjesečno istraživanja o uočenosti reklama, popularno zvanog Proboj kroz zagušenje. Kao što samo ime kaže, cilj nam je utvrditi koje su se reklame probile kroz veliki broj marketinških aktivnosti kojima su potrošači izloženi. Upravo kako bi se dobile informacije o proboju reklame, od ispitanika se traži spontano dosjećanje svih reklama koje su vidjeli u navedenom mjesecu.

Dakle, ispitanici spontano navode reklame, a njihovi se odgovori naknadno kategoriziraju po markama i kategorijama. Istraživanje se provodi svaki mjesec na nacionalno reprezentativnom uzorku veličine 400 ili 500 mjesečno, online metodom. S obzirom na to da je prošlo godinu dana od kada pratimo ove parametre, napravili smo godišnju analizu po kvartalima za kategorije.

Rezultati pokazuju kako se do potrošača najčešće probijaju reklame trgovačkih lanaca i proizvoda iz kategorije hrane i pića. Gledajući kroz kvartale, zamijećenost reklama trgovačkih lanaca raste, dok rezultat marki iz kategorije hrane i pića pada u prvom kvartalu 2021. u odnosu na prethodne kvartale.

Rast također bilježe i reklame teleoperatera, banaka, benzinskih postaja i osiguravajućih kuća dok reklame iz kategorije ostale trgovine (sve trgovine izuzev trgovačkih lanaca) bilježe najveći rast u prvom kvartalu ove godine.

Reklame iz kategorije čišćenja i higijene imaju najveću uočenost u trećem kvartalu 2020. te prvom 2021. Očekivana je i veća uočenost i proboj reklama za farmaceutske proizvode u prvom kvartalu ove godine, što je očekivano s obzirom na jačanje drugog vala epidemije Covid-19 te općenito pojačane marketinške aktivnosti kategorije.