Žuja i ekološke udruge prošlog vikenda čistile morsko dno i krško polje u Dalmaciji

Žujini volonteri koji obilaze Hrvatsku i čiste ilegalna odlagališta otpada u sklopu društveno odgovorne kampanje ‘Čuvaj, pazi, ne bacaj! prošlog vikenda su boravili u Dalmaciji i zajedno s partnerskim udrugama pomogli pravilno zbrinuti veće količine otpada. Dijelovi brodova, koji su nakon požara u Marini Kaštela završili na morskom dnu, izvađeni su u ronilačkoj akciji u Kaštel Gomilici dok je u općini Promina, u Razvođu, čišćeno polje u kršu.

U ronilačkoj akciji kod Beach Campa izvađen je raznovrsni otpad, dok je plaža očišćena od plastike, stakla i drugog manjeg smeća. Žujini volonteri čistili su zajedno s udrugom Sunce Split koja već više od 20 godina štiti pravo i interes javnosti na čisti okoliš.

“Požar koji je u svibnju zahvatio Marinu Kaštela nanio je ogromnu materijalnu, ali i ekološku štetu. Dijelovi brodova završili su na morskom dnu, a bilo je tu i glomaznih komada metala, plastike i stakla. Zahvaljujući Žuji i našim partnerima iz različitih lokalnih ronilačkih klubova izvadili smo otpad koji je zagađivao more u Kaštel Gomilici te očistili plažu na kojoj je bilo manjeg otpada, uglavnom plastike i stakla. Otpad će biti propisno odložen, a pozivam sve građane da razvrstavaju i savjesno odlažu svoj otpad jer to je mali, ali važan korak prema čistom okolišu za sve nas!”, izjavila je Hajdi Biuk iz udruge Sunce Split, a akciji su se pridružili ronilački klubovi Giričić i Srdelica, HGSS, PIK Mornar, DVD Kaštel Gomilica i Javna vatrogasna postrojba grada Splita.

Sedamdesetak kilometara dalje, u Razvođu, prikupljeno je više od 2 tone otpada iz krškog polja koje je godinama služilo kao divlje odlagalište i nikada nije čišćeno. U akciji su se Žujinim volonterima pridružili članovi ekološke udruge Krka Knin koja od 2004. godine sudjeluje u različitim projektima usmjerenima na zaštitu okoliša i održivi razvoj.

“Polje koje smo čistili bilo je zatrpano različitim otpadom, plastikom, bocama, bijelom tehnikom i namještajem koji se na tom mjestu nakupljao godinama. U suradnji sa Žujom, općinom Promina i komunalnim poduzećem Eko Promina očistili smo 2440 kg otpada koji je prijetio ljudima i ekosustavu ovoga kraja. Otpad je sada pravilno zbrinut, a ja pozivam sve Prominjane da nastave i u budućnosti savjesno odlagati otpad na predviđenim lokacijama te tako pokažu brigu za okoliš i svoj zavičaj”, izjavila je Inga Kukolj iz udruge Krka Knin.

Briga o okolišu i ekološka osviještenost u fokusu su društveno – odgovornog djelovanja Zagrebačke pivovare te je upravo zato pokrenuta aktualna Žujina kampanja ‘Čuvaj, pazi, ne bacaj!’ Akcije se provode u suradnji s volonterima, udrugama partnerima, članovima kluba Pivovarci Zagrebačke pivovare, partnerima Pevexom i Pikom.

Više informacija o kampanji dostupno je na webu https://cuvajpazi.ozujsko.com/.