Saponia ostvarila rast prihoda od prodaje za 25 posto

Poslovni plan Saponije za 2021. godinu u fokus stavlja politiku kontinuiteta stabilnosti poslovanja u globalnom okruženju koje se mijenja pod utjecajem pandemije, kratkoročne prioritete te dugoročnu strategiju razvoja Saponije kroz realizaciju investicijskih programa i daljnje jačanje pozicije brendova na tržištima regije, stoji u priopćenju tvrtke Saponia vezanim za rezultate poslovanja za razdoblje od siječnja do rujna 2021. godine, koje potpisuje predsjednica Uprave Saponije Dajana Mrčela.

Adekvatnim odgovorom na tržišne izazove, kroz realni rast prodaje diversificiranog portfelja snažnih brendova Saponije, Kandita i Koestlina, Saponia je za prva tri kvartala 2021. godine ostvarila 495,3 milijuna kuna ukupnih prihoda i 492,1 milijuna kuna poslovnih prihoda.

Organski rast je rezultat provođenja ugovora o distribuciji proizvoda Saponije, Kandita i Koestlina, što je kreiralo rast prihoda od prodaje za 25 posto, dodaje se u priopćenju.

U prvih devet mjeseci prihodi od prodaje iznose 487,4 milijuna kuna. U promatranom razdoblju ostvarena je EBITDA u iznosu od 48,6 milijuna kuna. Brendovi Saponije čine 71 posto prihoda od prodaje  dok proizvodi Kandita sudjeluju u prihodima od prodaje sa 20 posto, a Koestlina sa 9 posto.

Na izvoznim tržištima Saponia je ostvarila rast prihoda od prodaje za 2 posto te u ukupnoj strukturi prodaje brendova Saponije izvoz sudjeluje sa 46 posto. Primarni poslovni cilj je ostvariti rast tržišnih pozicija najprofitabilnijih  brendova. U strukturi prodaje brendova Saponije, bilježi se povratak na omjer I&I segmenta i FMCG segmenta na predpandemijski obrazac.

Dajana Mrčela, predsjednica uprave Saponije

Proizvodi Saponije iz FMCG segmenta bilježe rast prihoda od prodaje za 2 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Efekt rasta FMCG segmenta je neutraliziran padom prodaje I&I segmenta u odnosu na prvih devet mjeseci  2020. kad su se u cijeloj regiji, zbog neutemeljenog straha od nestašice, stvarale zalihe u kućanstvima.

Kao potpora za uspješno ekonomsko djelovanje, ostvareno je 457,2 milijuna kuna poslovnih rashoda. Globalni poremećaj dobavljivosti sirovina te  trend rasta njihovih cijena predstavlja izazov  s kojim se gospodarstvo susreće od početka ove godine. Pravovremenim narudžbama i ugovorenim količinama repromaterijala s dobavljačima, Saponia je relativno mirno prebrodila prvo polugodište, dok se rizik rasta cijena inputa u trećem kvartalu  postupno materijalizira. Troškovni pritisci se odražavaju kroz rast cijene materijala izrade, značajno povećanje troškova energenata, povećanje materijalnih prava radnika i investicije u marketinške kampanje na više tržišta.

Primjenom novog kolektivnog ugovora, od 1. srpnja ove godine, prosječne  neto plaće zaposlenika povećane su za 12 posto, projicirana masa bruto 2 plaće, u odnosu na ostvarenje 2020. godine, raste  17 posto,  a za dogovoren paket mjera Saponia će dodatno uložiti više od 11 milijuna kuna godišnje. U trećem kvartalu prosječna neto plaća iznosi 5.608 kn u odnosu na 4.840 kuna, koliko je iznosila prije novog kolektivnog ugovora.

Financijski položaj društva predstavlja uravnoteženi resurs. Neto radni kapital iznosi 169,6 milijuna kuna, dok neto dug iznosi 12,6 milijuna kuna te je omjer neto duga i EBITDA 0,1. Kroz prva tri kvartala 2021. otplaćeno je 40,4 milijuna kuna kreditnih i leasing obveza. Budući je kreditni rejting društva očuvan i unaprjeđen, iskazan je interes kod poslovnih banaka koje kreditno prate društvo, za prilagodbu kamata za kreditne linije na niže. Aranžman financiranja po nižim kamatnim stopama je realiziran.

Pravovremenom naplatom potraživanja ostvareni su novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti kao potencijal za pravovremeno i uredno plaćanje obveza dobavljačima, za podmirenje poreznih obveza i plaća zaposlenih.

Ostvaren je CAPEX od 25,3 milijuna kuna. Investirano je u proizvodnu opremu, logistički centar i digitalizaciju poslovanja. Investiranje u energetski obnovljive izvore energije jedna je od ključnih odluka kojima se Saponia priključuje globalnom trendu. Investicijski ciklus  obuhvaća i nastavak procesa daljnje digitalne transformacije Saponije, kroz implementaciju SAP rješenja.  Digitalizacijom poslovnih procesa  osigurat će se značajno unaprjeđenje u vođenju poslovanja i donošenju odluka te troškovna efikasnost.

Cijena dionice SAPN na dan 30.09. iznosi 795 kuna, što predstavlja rast od 89 posto u odnosu na kraj 2020. godine. U izvještajnom razdoblju kretala se u rasponu od 420 kuna do 795 kuna. Tržišna kapitalizacija društva na dan 30.09.2021. iznosi 524 milijuna kuna.

Tijekom rujna je potpisan ugovor s kupcem o prodaji cjelokupnih dionica Maraske. Očekuje se da će se prodaja realizirati najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

Na skupštini dioničara, koja je održana 29. rujna ove godine, ponovno je izabran KPMG za revizora Saponije. Tvrtka Saponia zadržava svoj zacrtani smjer u osiguranju financijske stabilnosti, realiziranju investicijskih projekata i dodatnom jačanju tržišne pozicije svojih brendova, stoji u priopćenju.