IZTL: Lidl i Konzum najčešće posjećivani trgovački lanci

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum najčešće posjećuje 25,9%, Lidl 22,4%, a Kaufland 21,2% kupaca

Analizirala: Martina Soršak Susović, Hendal

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (76,6%) i Konzum (73,7%). Daljnjih 63,7% je posjetilo Kaufland, a 57,9% Plodine. Interspar je u prethodna tri mjeseca posjetilo 48%, a Spar 43,6% kupaca.

Nešto više od jedne petine posjetilo je Tommy i Eurospin dok ostale trgovačke lance posjećuje manje od 20% kupaca. Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum, Lidl i Kaufland imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za nešto više od jedne petine kupaca.

Plodine najčešće posjećuje 10,2% kupaca dok ostale trgovačke lance najčešće posjećuje manje od 10% kupaca. Željeli smo provjeriti kakva je lojalnost kupaca pojedinom trgovačkom lancu.

Kao mjera lojalnosti koristi se omjer najčešće posjećenog lanca i svih posjećenih lanaca, pri čemu 0 označava potpuni izostanak lojalnosti, a 1 potpunu lojalnost. Među promatranim lancima, najviši indeks lojalnosti imaju Konzum, Kaufland i Lidl, nešto nižu Tommy i Plodine dok podjednaku razinu lojalnosti imaju ostali trgovački lanci.

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku. U studenome 2021. ukupan postignuti uzorak obuhvaća 500 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.