Kružno gospodarstvo u praksi: Od Tetra Pak ambalaže do recikliranih maramica

Ambalaža za hranu ima ključnu ulogu u osiguravanju dostupnosti hrane ljudima diljem svijeta i očuvanju sigurnosti hrane, ali istodobno utječe i na klimu. Stoga moramo pronaći rješenje za ambalažu koje će omogućiti dostupnost hrane bez ograničavanja prirodnih resursa.

Tetra Pak ambalaža bila je predvodnik promjena u pogledu zaštite hrane te sada ubrzava evoluciju u pakiranju kako bi se stvorila najodrživija ambalaža za hranu na svijetu, pri čemu uzima u obzir cijeli životni ciklus ambalaže.

Naglasak se stavlja na ključna područja: korištenje obnovljivih i recikliranih materijala, podršku ugljično neutralnoj proizvodnji, smanjenju gubitka i otpada od hrane bez ugrožavanja funkcionalnosti te daljnje poticanje recikliranja i zatvaranje kruga ponovnom uporabom materijala.

Uz usmjerenost na stvaranje najodrživije ambalaže za hranu na svijetu, Tetra Pak je također fokusiran na komuniciranje važnosti pravilnog razvrstavanja i odlaganja otpada, kao što je iskorištena višeslojna kartonska ambalaža. U slučaju Tetra Pak ambalaže, u prosjeku je više od 75% ambalaže izrađeno od kartona koji se lako može reciklirati i potom koristiti za proizvodnju drugih vrijednih proizvoda.

Već svjesnim odabirom pri kupnji proizvoda pakiranih u ambalaži koja je ekološki prihvatljiva, ljudi mogu napraviti značajnu razliku. Tetra Pak je stoga, u partnerstvu s Beljem, Dukatom, Konzumom, Lucartom i Vindijom, proveo edukativnu inicijativu ‘Od Tetra Pak ambalaže do recikliranih maramica’.

Inicijativa je bila usmjerena na edukaciju o pravilnom zbrinjavanju otpada i recikliranje te je ukazala kako svatko od nas može pridonijeti održivosti osviještenim odabirom prilikom kupnje i pravilnim zbrinjavanjem ambalaže nakon što se proizvodi iskoriste.