Dvojno iskazivanje cijena – tko, kada i kako?

Cijene roba i usluga moraju biti jasno, vidljivo i lako čitljivo te razumljivo iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu, odnosno na koju uslugu cijena odnosi.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

Ljeto, i to vrlo vruće, već je došlo, a vrlo brzo nam dolaze i euro te ulazak u Schengen. Prije samog uvođenja eura (ali i cijelu godinu poslije uvođenja) poduzetnici moraju iskazivati cijene, ali i ostale vrijednosti, i u kunama i u eurima. U ovom članku ćemo se osvrnuti na praktične aspekte, odnosno na to tko, kada i kako mora imati ‘duple cijene’, a tko ne mora.

IZNIMKE OD DVOJNOG ISKAZIVANJA

Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti roba i usluga tiču se nekih posebnih načina prodaje, kao npr. automata, štandova i klupa na tržnicama, kioska (u kiosk ne smije moći ući kupac), OPG-ova, itd. Daljnje iznimke tiču se nerazmjernih troškova poduzetniku, npr. totem benzinske postaje, agregat i električna punionica, TV sučelje u svrhu prodaje usluga, zasloni blagajni i samoposlužni uređaji, kuponi za popuste, kuponi u vrijednosti vraćene robe, uređaji za samoočitavanje cijena u trgovini (price checker), iznosi cijena na vagama i naljepnice s cijenom, itd.

Nadalje, tu su povratna naknada na ambalaži, aparati za povrat ambalaže nalozi za plaćanje izdani na temelju računa, itd. Za navedene iznimke do 31. 12. 2022. cijene moraju biti iskazane u kuni, a od 1. 1. 2023. u euru.

Kuponi za popust, kuponi u vrijednosti vraćene robe, ambalaža s iskazanim piktogramom povratne naknade, prepaid bonovi, vrijednosne kartice, poklon kartice, knjige i druge periodičke publikacije, službeni obrasci i tiskanice, koji su bili tiskani ili su u prodaji prije dana uvođenja eura i na kojima su iznosi iskazani u kuni, koriste se i nakon dana uvođenja eura do potrošnje zaliha.

Navedene iznimke ne odnose se na obvezu poduzetnika da dvojno iskazuje ukupan iznos na računima. U nastavku još napominjemo neke bitne stavke kod iznimki.

Darovne (poklon) kartice

Poklon kartice izdane s iznosom u kuni vrijedit će i nakon dana uvođenja eura te poslovni subjekt treba osigurati automatsko preračunavanje iznosa iz kune u euro primjenjujući pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Nakon dana uvođenja eura, poduzetnik ne treba obavijestiti potrošača o preostalom raspoloživom iznosu na darovnoj (poklon) kartici već će isti biti vidljiv na računu prilikom plaćanja.

Programi vjernosti (loyalty)

Poduzetnik nije dužan dvojno iskazati stanja za programe vjernosti (loyalty program i loyalty kartice). Naime, iznosi, odnosno stanja u navedenom programu i na spomenutim karticama, ne predstavljaju cijenu određene robe odnosno usluge, stoga se isti do 31. 12. 2022. prikazuju u kuni, a nakon 1. 1. 2023. u euru.

Povratna naknada

Iako je povratna naknada na ambalaži jedan od izuzetaka od obveze dvojnog iskazivanja, s obzirom na to da je riječ o piktogramu koji samim time ne predstavlja cijenu, u slučajevima kada se cijena povratne naknade iskazuje zasebno na etiketama na policama mora biti dvojno iskazana.

Ambalažu na kojoj je iskazana vrijednost povratne naknade u kuni nije potrebno mijenjati nakon dana uvođenja eura. Takva ambalaža se ista koristi do isteka zaliha. Iznos povratne naknade koji sada iznosi 0,50 kn preračunat će se korištenjem fiksnog tečaja konverzije.

S obzirom na to da su iznosi povratne naknade fiksno određeni Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži, tijekom 2022. predviđa se usklađivanje Pravilnika i u dijelu iznosa povratne naknade u euru, na način da će postojeći iznos od 0,50 kn biti preračunat prema fiksnom tečaju konverzije.

Kaucija

Ako se cijena kaucije iskazuje zasebno na etiketama na polici tada cijena mora biti dvojno iskazana. Za potrebe dvojnog iskazivanja, iznos kaucije potrebno je preračunati iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Povrat robe/reklamacije

Kada je potrošač kupio robu u kunama, a vraća robu nakon dana uvođenja eura, povrat novca isplaćuje se u važećoj valuti, odnosno u euru prema pravilima za preračunavanje.

KAKO DVOJNO ISKAZATI CIJENU?

Cijene roba i usluga moraju biti jasno, vidljivo i lako čitljivo te razumljivo iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu, odnosno na koju uslugu cijena odnosi. Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga predlažemo koristiti oznaku EUR ili znak €. Oznaka EUR ili znak € slijedi iza iznosa i razmaka (primjerice iznos od 10 EUR ili 10 €). Sugerira se da cijena u eurima bude prva.

Na vidljivom mjestu u trgovini poduzetnik mora istaknut i fiksni tečaj konverzije koji je nužno istaknuti i na internetskim stranicama te na samonaplatnim uređajima, a putem telefonske prodaje isti treba biti jasno komuniciran. Tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja (od 5. 9. 2022. do 31. 12. 2023.) fiksni tečaj konverzije prikazuje se uvijek na isti način, npr: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Ako privjesnica / etiketa sadrži podatke u drugim valutama, dozvoljeno je isticanje više valuta (osim kune i eura) na etiketi, uz uvjet da obveza dvojnog iskazivanja cijena (u kuni i euru) bude zadovoljena.

Cijena za jedinicu mjere

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu, osim u slučajevima propisanim Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere roba i usluga. Isticanje cijena za jedinicu mjere nije potrebno za određene proizvode, npr. kolače, alkoholna pića manja od 100 ml, sladolede obujma manjeg od 500 ml, mase manje od 50 grama, itd.

INTERNETSKA PRODAJA

Internetska prodaja je specifična, no za nju vrijede slična pravila, stoga dvojno iskazivanje vrijedi za svaki korak koji vodi kupnji proizvoda.

Korak 1: Cijena na početnoj stranici mora biti dvojno iskazana, ali samo u slučaju ako je već na početnoj stranici istaknut određeni proizvod koji se potrošaču nudi po određenoj cijeni, a koju klikom na taj proizvod potrošač može naručiti (odnosno, staviti u košaricu);
Korak 2: Prilikom prikaza sugeriranih proizvoda, s obzirom na to da se na navedeni način potrošaču nudi i kupnja točno određene robe kao posljedica potrošačevog odabira ili pretraživanja nekih drugih artikala / robe;
Korak 3: Ukupan iznos košarice;
Korak 4: Ukupan iznos pri završetku kupovine, odnosno ukupan iznos na potvrdi narudžbe;
Korak 5: Ukupan iznos na računu.

PROMOTIVNE I MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Poduzetnici moraju dvojno iskazati cijene i tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti (primjerice na tiskanim letcima i katalozima, TV oglasima, oglasnim panoima, društvenim mrežama, internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama te u drugim medijima). Fiksni tečaj konverzije potrebno je prikazati tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti na jednom mjestu, odnosno nije potrebno iskazati uz svaku robu ili uslugu. Primjerice, u slučaju letka – na dnu letka, u slučaju kataloga – na početnoj stranici kataloga, itd. Obveza dvojnog iskazivanja cijena ne odnosi se na oglašavanje putem radijskih programa te na glasovne poruke putem ostalih oblika glasovnog oglašavanja

RAČUNI

Obveza dvojnog iskazivanja cijena na računu znači iskazivanje ukupnog iznosa na računu. Dakle, cijene pojedinih artikala na računu do 31. 12. 2022. bit će iskazane u kuni, a ukupan iznos u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Nakon uvođenja eura, cijene pojedinih artikala na računu bit će iskazane u euru, a ukupan iznos u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Blagajne i naplatni uređaji morat će biti prilagođene za dvojno iskazivanje iznosa kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute. S druge strane, POS uređaje koji se nalaze na blagajnama neće biti nužno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja biti ispunjena na izdanom računu.

Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije. Zaključno, za trgovce, odnosno IT support, neće biti dugog toplog ljeta – moći će na odmor tek u posezoni, što možda i nije loše jer su gužve manje, a cijene niže.

Tko mora cijene iskazati u eurima i kunama?

Cijene u eurima i kunama mora iskazati onaj trgovac / poduzetnik koji robu i usluge prodaje potrošačima. Dakle, bilo kakva veleprodaja je izuzeta iz te obveze dvojnog iskazivanja cijena.

Kada treba iskazivati cijene u eurima i kunama?

Dvojno iskazivanje treba početi od 5. rujna 2022. Obveza dvojnog iskazivanja završava 31. prosinca 2023.

Koji tečaj koristimo?

Tečaj za konverziju iz kuna u eure trebao bi biti objavljen tijekom mjeseca srpnja.

Gdje se iskazuje dvojna cijena?

Cijene moraju biti dvojno iskazane u trgovinama, poslovnim prostorima, na cjenicima, internetskim stranicama, ponudama i oglasima.