Koliki su troškovi neželjenog odlaska zaposlenika iz tvrtke i kako ih izračunati

Svakodnevno više ili manje iskusni zaposlenici odlaze iz poduzeća, a svaki od njih nosi dio znanja i iskustva specifičnog za tvrtku i njezine procese. Otkrivamo kako izračunati koliko poslodavca košta odlazak zaposlenika, bilo da njegov posao preraspodijeli među preostalim zaposlenicima ili zaposli novoga kandidata.

Piše: dr. Marija Paladin, voditeljica područja za ljudske resurse

Trošak neželjenog odlaska zaposlenika iz tvrtke može uključivati nekoliko čimbenika od kojih neki jesu, a neki nisu, direktno mjerljivi. Obje kategorije mogu imati dugoročne posljedice za tvrtku koje se mogu kvantificirati u vidu troškova neželjene fluktuacije kadra kao odljev znanja i iskustva. U nastavku predstavljamo neke od čimbenika koji se moraju uzeti u obzir pri izračunu troškova neželjenog odlaska zaposlenika iz tvrtke.

NAJČEŠĆI TROŠKOVI NEŽELJENE FLUKTUACIJE

Gubitak znanja i iskustva
Kada zaposlenici napuštaju tvrtku, odlaze sa svojim znanjem i iskustvom, što može značiti da će drugi zaposlenici u tvrtki morati preuzeti njihove zadatke ili će biti potrebno zaposliti novo osoblje. U svakom slučaju to će rezultirati dodatnim troškovima prekovremenih sati rada drugih zaposlenike i obuku te uvođenja u posao novih kandidata.

Troškovi zapošljavanja novog kandidata, koji mora zamijeniti zaposlenika koji je otišao
Proces zapošljavanja uključuje razne troškove, kao što su oglašavanje slobodnog radnog mjesta, trošak rada zaposlenika u kadrovskoj službi za zaduženja u svim fazama procesa zapošljavanja (od pregledavanja prijava, obavljanja intervjua, provjere preporuka, organiziranje liječničkih pregleda i osiguranja, do svih drugih administrativnih i materijalnih zadataka vezanih uz zapošljavanje osoblja), troškove mentora i instruktora za obuku i dr.

Trošak niže produktivnosti
Novozaposleni, ma koliko iskusan bio, neće moći odmah postići istu produktivnost kao kompetentan zaposlenik koji odlazi. To uključuje investiranje vremena za obuku, a ne posao, gubitak radnog vremena i/ili produktivnosti zbog prilagodbe novom radnom mjestu. Što istovremeno znači gubitak produktivnosti u usporedbi s optimalnom radnom produktivnošću iskusnog zaposlenika koji napusti tvrtku.

Trošak gubitka kupaca i s time povezanih prihoda
Ako tvrtku napusti zaposlenik koji je zadužen za svoj portfelj klijenata, koji tvrtki donosi važne prihode, ti klijenti/kupci mogu jednim djelom istovremeno napustiti tvrtku i ‚otići sa zaposlenikom‘. To svakako može rezultirati gubitkom kupaca i imati dugoročan učinak na poslovanje tvrtke. Osim gubitka prihoda, to potencijalno znači dodatne troškove povezane s pronalaženjem novih kupaca i stjecanjem novih poslova. Ako zaposlenik koji odlazi ima važnu ulogu u stvaranju prihoda tvrtke, neplanirani i neželjeni odlazak može biti za organizaciju jako skup.

Troškovi gubitka ugleda
Ako zaposlenici odluče napustiti tvrtku zbog loših uvjeta rada ili nezadovoljstva menadžmentom i spremni su to komunicirati različitim kanalima, to utječe na kvarenje brendinga tvrtke u javnosti, a zatim i negativno utječe na buduće poslovanje. Posredno se to može očitovati, na primjer, u interesu manje kompetentnih ili manje angažiranih kandidata za slobodna radna mjesta što znači manju produktivnost u odnosu na optimalnu radnu produktivnost kompetentnog i/ili angažiranog osoblja.

Troškovi nezadovoljstva zaposlenika koji ostaju
Preoterećeni i nezadovoljni zaposlenici postaju manje angažirani, potom manje produktivni, a to smanjuje prihode ili, drugačije rečeno, može uzrokovati troškove i uz to se povećava mogućnost dodatne neželjene fluktuacije i narušenog ugleda tvrtke. Ti se troškovi mogu mjeriti putem anketa zaposlenika ili procjenom troškova smanjene produktivnosti uzrokovane nezadovoljstvom zaposlenika.

Troškovi zastoja na važnim projektima
Neke situacije su posebno osjetljive, na primjer, kako procijeniti trošak odlaska člana tima koji vodi važan i kompleksan projekt. Kako procijeniti troškove ako ode zaposlenik koji najbolje poznaje i vodi jako važan projekt ili proces. Uz gore navedene troškove, potrebno je dodati i procjenu troškova koji proizlaze iz rada ili nerada na projektu te smanjenu funkcionalnosti procesa. Troškovi kašnjenja projekta koji su posljedica odlaska projektnog vođe mogu se kvantificirati u smislu neostvarivanja ili nižih ostvarivanja ciljeva projekta, kašnjenja u isporuci robe ili usluga, kašnjenja u uvođenju novih proizvoda na tržište itd.

Izračun troškova neželjenog odlaska osoblja iz poduzeća može uključivati svakog od gore navedenih faktora i njihov zbroj ili samo pojedine stavke. Naravno, treba naglasiti da su neki troškovi, poput gubitka znanja i iskustva teže mjerljivi nego neki drugi. U nastavku rada pokušat ćemo procijeniti troškove na fiktivnom slučaju i objasniti metodološka polazišta na kojima se temelji.

ŠTO ZNAČE TI TROŠKOVI U EURIMA?

Za početak, zamislimo slučaj za odlazak stručnjaka koji, osim rada na složenom procesu, vodi važan projekt od kojeg se tvrtka nada optimizaciji i smanjenju troškova rada jednoga od poslovnih procesa koji iznose 10.000 EUR mjesečno za 20%.

Zamislimo da odlazak stručnjaka znači (samo) 3 mjeseca kašnjenja u realizaciji projekta jer ipak ne ovisi sve samo o njemu. Proizlazeći iz podataka kvantificiranih na tom primjeru, u nastavku ćemo u tablici ocijeniti trošak zamjene zaposlenika koji ne obavlja kompleksne zadatke i moguće ga je brzo uvesti u posao. A onda i iskusnog zaposlenika, stručnjaka, koji treba više iskustva, kako bi mogao posao obavljati samostalno, ali ipak ne ide za rukovoditelja.

Procjena troškova zamjene stručnog djelatnika na složenom procesu
(dodatna opcija: vođenje važnog projekta)

Kliknuti za uvećanje tablice

ŠTO NISMO UZELI U OBZIR PRI IZRAČUNU

U izračunu nismo uzeli u obzir trošak uključivanja vanjskih agencija za zapošljavanje u proces selekcije za zapošljavanje pojedinca na poziciju u ovom primjeru, niti angažiranje specijaliziranih agencija za identifikaciju kadrova (tzv. headhunting) koji može značiti trošak u visini nekoliko plaća predviđenih za traženu poziciju.

Isto tako, nisu uzeti u obzir troškovi održavanja i ažuriranja aplikacija koje se koriste za potrebe procesa zapošljavanja (od klasičnih softverskih alata do platformi za prijavu na natječaje i sl.). U izračunu nije uključeno (iako smo svjesni toga) da plaća koju očekuje stručnjak može biti znatno viša od prosječne plaće, a time i trošak smanjene produktivnosti može biti veći. Isto vrijedi i za troškove vezane uz nezadovoljstvo i preopterećenost te prekovremeni rad preostalih zaposlenika.

Izračun također nije uzeo u obzir moguće opsežnije potrebe za osposobljavanjem za samostalan rad (neki poslovi, od jednostavnih poslova do vrhunskih stručnjaka, zahtijevaju kraću ili dužu obuku za specifičnosti pojedinog proizvoda, procesa ili usluge, ponekad i do godinu dana, koja završava teoretskim i praktičnim ispitom, kako bi kandidat mogao uopće započeti samostalan rad i osigurati odgovarajuću razinu produktivnosti).

Većinu troškova i razdoblje do pune funkcionalnosti novog kandidata ćemo pokušati navesti i zaokružiti što realnije i na temelju praktičnog iskustva. Kvantificirani primjer predstavlja realnu procjenu koju je moguće još detaljnije raščlaniti i još preciznije procijeniti potencijalne troškove neželjenog odlaska osoblja iz tvrtke.

Za potrebe ovog teksta bit će dovoljno, no za uvid za kadrovsku praksu u realnom poslovanju poduzeća važno je da su troškovi što preciznije identificirani i raščlanjeni. Samo na taj način poslodavcu mogu biti što korisniji kao osnova za planiranje daljnjih aktivnosti na sprječavanju neželjenih odlazaka i njihovom upravljanju kada do njih dođe.

UMJESTO ZAKLJUČKA

Znamo da više ili manje iskusni zaposlenici svakodnevno odlaze iz poduzeća, a svaki od njih nosi dio znanja i iskustva specifičnog za tvrtku i njezine procese, a koje ni najkvalificiraniji kadrovi koje pridobijemo s tržišta rada neće moći znati u trenutku zaposlenja. Svaki odlazak poslodavca nešto košta, čak i ako tvrtka ne zamijeni kandidata koji odlazi, već preraspodijeli posao među preostalim zaposlenicima. Što je preraspodijeljeni posao opsežniji i zahtjevniji, to prije ti troškovi mogu premašiti uštedu troškova rada zaposlenika koji je otišao.

Dvije ključne lekcije

Potrebno je identificirati ključne točke koje generiraju najviše troškova na koje tvrtka ima izravan utjecaj u slučaju zamjene osoblja, zapošljavanja i postizanja pune radne produktivnosti novozaposlenih kandidata te ih treba optimizirati.

Činjenica da je potrebno ulagati u očuvanje postojećih produktivnih i ključnih kadrova koji dobro poznaju procese tvrtke i čiji bi odlazak zahtijevao dugotrajniju ili težu zamjenu više nije samo trendovska izjava HR stručnjaka, već realnost tržišta rada i organizacija koja žele zadržati konkurentsku prednost pred konkurencijom te ukoliko žele minimizirati troškove koji su posljedica neželjene fluktuacije pada produktivnosti.