Kako uspješno transformirati kompaniju – četiri odlike pravih menadžera

Maria Boldor, konzultantska kuća Horváth

Iako se svi slažu da je transformacija u novim uvjetima poslovanja nužna, istraživanja pokazuju da tek 30% promjena koje pojedina kompanija provodi, zaista i postigne postavljene ciljeve te da u tom procesu ključnu ulogu moraju imati menadžeri

Piše: Maria Boldor, konzultantska kuća Horváth

Kompanije posluju u nikad izazovnijim vremenima, suočavajući se s nedavnom energetskom krizom, rastom cijena, posljedicama klimatskih promjena… Sve je to utjecalo i na način vođenja poslovanja jer se od menadžera, kao nikad prije, očekuje da budu spremni na brzu i konstantnu prilagodbu samih sebe, a onda i cijele kompanije novonastaloj situaciji.

Iako se svi slažu da je transformacija u novim uvjetima poslovanja nužna, istraživanja pokazuju da tek 30% promjena koje pojedina kompanija provodi, zaista i postigne postavljene ciljeve. Zasigurno u navedenoj transformaciji ključnu ulogu imaju menadžeri koji sustavno moraju prilagođavati poslovne planove i, još važnije, jasno ih komunicirati prema svim dionicima, posebno zaposlenicima.

MENADŽERI KAO FAKTOR USPJEHA

Za stabilno i, u konačnici, profitabilno poslovanje, od menadžera kompanija očekuje se da zadaju jasan smjer poslovanja te da pri tome vode računa o kreiranju sigurnog okruženja u vrlo nestabilnom razdoblju, kako za zaposlenike, tako i za sve dionike. Iako dio menadžera nema iskustvo transformiranja kompanija u ovakvim kriznim vremenima, od njih se očekuje da transformiraju sebe i svoj način djelovanja, a potom daju jasne smjernice: viziju budućnosti poslovanja i strategiju za postizanje cilja.

Konzultantska kuća Horváth stoga savjetuje strategiju koja mora sadržavati očekivane rezultate transformacije, jasno definirane odgovornosti unutar kompanije, vremenski plan i način suočavanja s nadolazećim organizacijskim izazovima, što uključuje promjenu vodstva, timski rad, kulturu kompanije, komunikaciju i osposobljavanje zaposlenika.

Prije uvođenja ikakvih promjena, pred menadžerima su četiri koraka:

  • Uvid i motivacija

Transformacija kompanije bez jasnog razloga i razumijevanja svih dionika osuđena je na neuspjeh. Samo ukoliko zaposlenici razumiju zašto je određena promjena nužna bit će motivirani sudjelovati u promjeni. Svi dionici moraju razumjeti na koji način i oni sami mogu imati koristi od implementacije novog načina rada te je stoga važno transparentno komunicirati pozitivne pomake transformacije, u odnosu na negativne rezultate postojećeg procesa.

ZA STABILNO I, U KONAČNICI, PROFITABILNO POSLOVANJE, OD MENADŽERA KOMPANIJA OČEKUJE SE DA ZADAJU JASAN SMJER POSLOVANJA TE DA PRI TOME VODE RAČUNA O KREIRANJU SIGURNOG OKRUŽENJA U VRLO NESTABILNOM RAZDOBLJU, KAKO ZA ZAPOSLENIKE, TAKO I ZA SVE DIONIKE

U kompanijama se često ciljevi transformacije komuniciraju samo najvišem i srednjem menadžmentu, no ne i ostalim zaposlenicima, jer prevladava pogrešno mišljenje da svi zaposlenici ne bi trebali biti informirani, pa čak ni zainteresirani za promjene u kompaniji. No, jedina učinkovita metoda za motivaciju zaposlenika za promjenom načina rada leži u sveobuhvatnoj komunikaciji promjena, s jasno objašnjenim razlozima transformacije: što će se promijeniti, kako i kada će se promjena provesti. Pri tome treba biti transparentan, čak i u slučaju neugodnih informacija.

  • Vještine i sposobnosti

Nakon što menadžeri svojim postupcima motiviraju zaposlenike na sudjelovanje u promjeni, važno je usredotočiti se na vještine i sposobnosti zaposlenika unutar kompanije, kako bi svi zaposlenici zaista mogli ostvariti svoj puni potencijal. Zaposlenici moraju znati da su njihove vještine i sposobnosti prepoznate te da se i oni sami mogu prilagoditi novim zahtjevima koji stoje pred kompanijom.

Menadžment mora utvrditi u kojim područjima je zaposlenicima potrebna podrška kako bi se prilagodili promjenama. Ovisno o vještinama koje već posjeduju, potrebno je zaposlenicima osigurati mogućnost učenja i dijeljenja stečenog znanja unutar kompanije.

  • Strukture i procesi

Nužno je kreirati proces unutar kompanije na način da on podržava zaposlenike u provedbi novih smjernica, no, prije tog koraka, proces mora biti definiran i usklađen s ciljem transformacije.

Suvremeni menadžeri trebaju biti svjesni da je komunikacija ključni čimbenik uspjeha, stoga se unutar procesa preporučuje izraditi opsežan komunikacijski plan s jasnim vremenskim okvirom te redovito održavati sastanke sa zaposlenicima o izazovima i neizvjesnostima tijekom transformacije.

  • Kultura kompanije

I, na kraju, najvažnije – pokazati primjerom.

Vodstvo kompanije mora biti uzor u provedbi novih procesa kako bi i svi djelatnici kompanije prepoznali i prihvatili novi način rada. Od menadžera se očekuje da bude lider promjene i autentičan uzor željenog ponašanja koje tek tada postaje novi standard.