PAŠTETE – dio potrošačke košarice kod većine populacije

Istraživanje agencije Valicon pokazuje da su delikatesni namazi i paštete namirnice koje se nađu u potrošačkoj košarici gotovo svakoga građanina Hrvatske te da je to kategorija za koju možemo konstatirati da je stalno u razvoju i prati najnovije trendove te preferencije i želje svojih konzumenata

Piše: Laura Horvatuš, istraživačica, Valicon

Bliži nam se ljeto – godišnje doba kada pokušavamo u svemu težiti jednostavnosti i biti što manje opterećeni. Pa tako sigurno većina nas manje vremena provodi u kuhinji pripremajući svoje obroke ili priprema jela koja su brže gotova. Isto tako, kada smo na ljetovanju, nerijetko se na meniju kao jedan od obroka nađu pašteta, svježi kruh i rajčica – obrok koji je karakterističan i rezerviran za jedan ljetni dan. Je li tome tako vidjet ćemo prema podacima koje smo prikupili za potrebe ovog članka.

Tema našeg istraživanja su bili upravo delikatesni namazi i paštete te ćemo u niže prikazanim podacima saznati konzumiraju li građani Hrvatske takve namaze, odnosno koje sve namaze konzumiraju, za koje to obroke najčešće, a i koje su to marke delikatesnih namaza i pašteta koje preferiraju kada su namazi i paštete u pitanju. Istraživanje smo proveli s članovima Valicon panela u periodu od 18. do 21. svibnja ove godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 518 ispitanika.

Na pitanje koje sve namaze konzumiraju, gotovo 70% ispitanika je izjavilo da konzumira mliječne namaze – namaze napravljene od sira ili svježe mliječne kreme, zatim slijede čokoladni namazi koje konzumira nešto više od polovice ispitanike te mesne paštete (45%).

U kategoriju pašteta ubrajaju se mesne, riblje i povrtne paštete što znači da mogu biti pripremljene od smjese mesa, začina, ribe, ali i povrća. Namazi se u trgovinama nalaze na policama ili u rashladnim uređajima. Jedna desetina ispitanika navodi kako ne konzumira niti jednu vrstu namaza ili pašteta. Žene su te koje značajno više od muškaraca konzumiraju mliječne namaze, povrtne namaze i namaze od orašastih plodova.

VRIJEME KONZUMACIJE

Većina ispitanika mesne paštete konzumira najčešće za doručak dok se povrtni namazi nešto više od mesnih i ribljih pašteta konzumiraju za užinu – na poslu, fakultetu (39%). Za ručak nitko ili gotovo nitko ne odabire paštete ili delikatesne namaze, dok za večeru oko trećine ispitanika konzumira tu kategoriju. Žene značajno više od muškaraca mesne paštete konzumiraju za užinu dok muškarci preferiraju riblje paštete za večeru značajno više od žena.

UČESTALOST KONZUMACIJE

Kada je riječ o učestalosti konzumacije delikatesnih namaza i pašteta odmah možemo zapaziti da se učestalost konzumacije kod ispitanika razlikuje. Za mesne paštete je iz grafičkog prikaza (Graf 3.) vidljivo da se one najčešće konzumiraju jednom tjedno (gotovo trećina ispitanika), povrtne namaze gotovo isti broj ispitanika konzumira najčešće jednom u dva tjedna (28%) kao i riblje paštete pod kojima ponajviše podrazumijevamo paštete od tune, lososa, sardela ili skuša. Vrsta mesnih pašteta je mnogo, kao i okusa, a one koje ispitanici najviše preferiraju su čajna (34%), jetrena (31%) te pileća (18%).

PREFERIRANE MARKE

Kada su u pitanju mesne paštete, prema odabiru potrošača Gavrilović, Argeta i Podravka su marke koje su zauzele prva tri mjesta. Ispitanici iz Središnje Hrvatske značajno više preferiraju Podravku od ispitanika iz Istre i Primorja te Dalmacije. Dok Gavrilović preferiraju značajno više konzumenti kategorije delikatesnih namaza i pašteta iz Dalmacije od onih iz Sjeverne Hrvatske i Zagreba.

Argeta je, zanimljivo, kao preferirana marka izjednačena s Rio Mare paštetama u kategoriji ribljih pašteta (30%). Ostale privatne marke trgovačkih lanaca su najzastupljenije kada je riječ o povrtnim namazima (34%), slijedi Argeta veggie (24%) te Podravka povrtni namaz (12%).

KATEGORIJA U STALNOM RAZVOJU

Možemo zaključiti da su delikatesni namazi i paštete namirnice koje se nađu u potrošačkoj košarici gotovo svakoga građanina Hrvatske te je to kategorija za koju možemo konstatirati da je stalno u razvoju i prati najnovije trendove te preferencije i želje svojih konzumenata.

Tome u prilog idu i činjenice da je ponuda delikatesnih namaza i pašteta, od one osnovne namirnice, obogaćena raznim aromama (dimljeno, pikant), s dodacima (začinske mješavine, rajčica, crvena paprika), a marke koje nude vegetarijanske (povrtne) namaze su se pobrinule da se ova kategorija približi širokom spektru kupaca te omogući da svatko pronađe nešto za sebe, pogotovo kada je, kao što smo rekli na početku ovog istraživanja, kupac ograničen vremenom ili mogućnostima za dužu pripremu obroka.

Izvor: Valicon, online anketa na nacionalno reprezentativnom uzorku n=518, 18-75, u razdoblju od 18. – 21. svibnja 2023., stat. pogreška uzorka: +/- 4,25%. Istraživanje je provedenu u okviru Valicon online panela jaZnam.hr.


Mesne paštete nose 77% količinske prodaje

Vodeća tri brenda u paštetama po količinskoj prodaji, abecednim redom, su: Argeta, Gavrilović i Podravka te čine 67% ukupne količinske prodaje pašteta

Analizira: Berislav Znidarčić, NielsenIQ

Kategorija pašteta uključuje proizvode na kojima je jasno naznačeno da su paštete (pâté). Mogu biti napravljene od smjese mesa, začina, ribe i povrća. U trgovinama ih nalazimo na policama i imaju dugačak rok trajanja. Uz dugotrajne paštete, u kategoriju su uključene i one koje nisu trajne i potrebno ih je čuvati u hladnjaku.

Zamjena za paštetu također je dio ove kategorije – na tim je proizvodima naznačeno da su paštete, ali im je baza soja kojoj se mogu dodati različite vrste povrća. Uz to, kategorija uključuje i namaze koji za osnovu imaju meso, ribu, povrće ili kombinaciju nečeg od ovo troje. Na proizvodima je jasno naznačeno da su paste, namazi ili namazi za sendviče.

U 2022. godini, zaključno s prosincem, paštete su ostvarile rast količinske prodaje u odnosu na godinu prije. Segment koji najviše nosi prodaje su mesne paštete sa 77% količinske prodaje. Slijede riblje paštete sa 19% te povrtne paštete sa 7% količinskog udjela.

Kroz moderne formate prodaje se 2/3 količinske prodaje pašteta (66%) dok se preostali dio (34%) prodaje kroz tradicionalne formate, trgovine mješovitom robom do 300 m2 prodajne površine.

Vodeća tri brenda u paštetama po količinskoj prodaji, abecednim redom, su: Argeta, Gavrilović i Podravka te čine 67% ukupne količinske prodaje pašteta.