Vlada od ponedjeljka propisala najvišu cijenu za 30 grupa proizvoda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je da u sklopu novoga paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena Vlada od ponedjeljka ograničava cijene za ukupno 30 grupa proizvoda, pri čemu je propisala najvišu redovnu cijenu, a očekivano je i poželjno na tržištu imati povoljnije proizvode u istoj kategoriji. 

Odlukom o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo temeljem Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, određuju se izravne mjere kontrole cijena određenih proizvoda radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena, a u cilju smanjenja inflacije i otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu Republike Hrvatske čime se želi pomoći najugroženijima građanima, navodi se u današnjem priopćenju Ministarstva gospodarstva objavljenom .

Tom odlukom određuju se najviše maloprodajne cijene za određene  proizvode s ciljem da se zaštiti kategorija osnovnih proizvoda, odnosno košaricu proizvoda, vodeći računa o njihovoj namjeni i količini/pakiranju. Kao relevantan datum za usporedbu cijena uzet je 31. prosinca 2022., kako bi se potaknuo pad cijena prema cijenama koje su vrijedile u prošloj godini.

Dakle, navode iz Ministarstva, propisana je najviša redovna cijena proizvoda u pojedinoj kategoriji, a očekivano je i poželjno na tržištu imati povoljnije proizvode u istoj kategoriji, u redovnoj prodaji i na akcijama. 

Kompletna košarica proizvoda kojima je sada ograničena cijena na kraju prošle godine koštala bi 99,68 eura, a po novom cijenama 76,19 eura, što je 23,57 posto manje, uz uštedu od 23,49 eura.

U Ministarstvu smatraju da samo ograničenje iznosa cijena određenih proizvoda nije dostatno kako bi se ublažile inflatorne posljedice, već da je potrebno predvidjeti i odgovarajuće modalitete koji će osigurati adekvatno informiranje potrošača o takvim mjerama.

Upravo kako bi se omogućio pravovremen, jasan i prepoznatljiv modalitet informiranja potrošača o kontroli cijena onih proizvoda koji su obuhvaćeni spomenutom odlukom, uvedena je obveza gospodarskim subjektima da na jasan i vidljiv način istaknu vizualnu identifikacijsku oznaku. Svi ti proizvodi dobit će oznaku ograničene cijene kako bi one bile vidljive potrošačima, ističe se u priopćenju. (Hina)