IZTL: Najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (81,4%) i Konzum (77,0%), a 65,6% je posjetilo Kaufland

Plodine je u prethodna tri mjeseca posjetilo 57,5% dok podjednak udio posjećuje Spar (45,5%) i Interspar 42,9%. Podjednak udio je posjetio Studenac i Eurospin, a nešto više od jedne četvrtine Tommy, dok ostale trgovačke lance posjećuje manje od 20% kupaca.

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum je vodeći trgovački lanac, dok Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat. Ostale lance najčešće posjećuje manje od 10% kupaca.

Željeli smo provjeriti kakva je lojalnost kupaca pojedinom trgovačkom lancu. Kao mjera lojalnosti koristi se omjer najčešće posjećenog lanca i svih posjećenih lanaca, pri čemu 0 označava potpuni izostanak lojalnosti, a 1 potpunu lojalnost. Među promatranim lancima, najviši indeks lojalnosti imaju Konzum, Kaufland, Tommy i Lidl dok ostali imaju značajno niži rezultat.

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku. U listopadu 2023. ukupan postignuti uzorak obuhvaća 500 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.