Možete li u FMCG sektoru vratiti PDV ako kupac ne plati ili ode u stečaj?

Prema ranijim propisima, bilo je gotovo nemoguće udovoljiti formalnim zahtjevima PDV propisa u slučaju nemogućnosti naplate i/ili stečaja kupaca, što je prodavatelje nerijetko dovodilo do ruba likvidnosti

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

Stara je mudrost (ne samo u FMCG sektoru) da je roba prodana tek kada je roba (račun za robu) naplaćena. No što ako je roba prodana, a nije naplaćena? Izdan je račun s porezom na dodanu vrijednost koji je proizvođač ili trgovac u FMCG sektoru u zakonskom roku (zadnji dan mjeseca za prethodni mjesec) morao platiti državnom proračunu. Kupac je taj ulazni PDV, odnosno pretporez, odbio i iskoristio ga te popravio svoju likvidnost, a račun nikada nije platio. Do sada je ova nepravedna situacija bila stvar kreditne kontrole prodavatelja odnosno, pojednostavljeno, problem prodavatelja. Od ove godine situacija je drugačija stoga ćemo u ovom članku prezentirati nova pravila vraćanja plaćenog PDV-a koja vrijede u slučaju nemogućnosti naplate računa.

NOVA GODINA – NOVA PRAVILA

Porezna osnovica poreza na dodanu vrijednost za obavljenu isporuku robe, odnosno usluge, može se umanjiti u slučaju nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine. Ovo pravilo poreza na dodanu vrijednost je nešto drugačije od pravila koja vrijede u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja kod poreza na dobit.

Taj ispravak poreza na dodanu vrijednost radi se na način da poduzetnik koji je obavio isporuku može umanjiti poreznu osnovicu pod uvjetom da kupca kojemu je isporučeno dobro ili obavljena usluga obavijesti o provedenom ispravku.

Poduzetnik može provesti umanjenje porezne osnovice poreza na dodanu vrijednost (ispravak) u roku od šest mjeseci od dana nastanka prava na umanjenje. Dakle, ako poduzetnik nije naplatio potraživanje dulje od godinu dana, nakon tih godinu dana ima rok šest mjeseci da ispravi PDV, odnosno vrati plaćeni PDV.

Da bi poduzetnik mogao provesti ispravak poreza na dodanu vrijednost mora poduzeti radnje za naplatu potraživanja pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Poduzetnik mora imati dokaze da je poduzeo radnje za naplatu dospjelog potraživanja. Takav dokaz bi osobito trebao da se za dospjela potraživanja vodi ovršni postupak, ili da su potraživanja utužena na sudu, ili da je postignuta nagodba s dužnikom koji nije povezana osoba, ili da na drugi način poduzetnik dokaže da je zahtijevao naplatu potraživanja od svog kupca. Prema zakonu o porezu na dodanu vrijednost (za razliku od definicija iz drugih propisa) povezanim osobama smatraju se one koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva.

Ako poduzetnik nakon umanjenja porezne osnovice poreza na dodanu vrijednost naknadno djelomično ili u cijelosti naplati potraživanje za obavljenu isporuku, mora u odgovarajućem iznosu povećati poreznu osnovicu poreza na dodanu vrijednost. Identično pravilo postoji i u Zakonu o porezu na dobit.

Poduzetnik koji je ispravio poreznu osnovicu poreza na dodanu vrijednost mora o obavljenom ispravku obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku za podnošenje prijave PDV-a za razdoblje oporezivanja u kojem je ispravak obavljen. Dakle, ako je ispravak obavljen u ožujku, Porezna uprava se mora izvijestiti do 20. travnja (rok za podnošenje PDV prijave) o obavljenom ispravku.

Obavijest o obavljenom ispravku poduzetnik mora podnijeti za ona razdoblja oporezivanja u kojima je umanjena porezna osnovica zbog nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine, a podnosi se Poreznoj upravi elektroničkim putem na Obrascu PDV-ispravak (to je novopropisani obrazac).

Netko će možda pomisliti da ove značajne promjene vrijede za račune koji, npr. u ožujku 2024., nisu naplaćeni duže od godinu dana. Međutim i ovu situaciju je predvidio zakonodavac te je propisao da promjene vrijede za sve isporuke obavljene nakon 1. siječnja 2024. Dakle, na isporuke robe ili usluga prije toga datuma primjenjuju se stare odredbe o ispravku osnovice, odnosno traži se da kupac ispravi poreznu osnovicu (i vrati Poreznoj upravi PDV) i potpiše odgovarajuću izjavu prodavatelju.

ZAKLJUČAK

Noviteti uvedeni u 2024. su doista revolucionarni jer spašavaju mnoge poduzetnike čiji su kupci otišli u stečaj. Po ranijim propisima bilo je gotovo nemoguće udovoljiti formalnim zahtjevima PDV propisa u slučaju nemogućnosti naplate i/ili stečaja kupaca, što je prodavatelje nerijetko dovodilo do ruba likvidnosti. Takvu kritičnu situaciju je FMCG sektor snažno osjetio u 2017. i 2018. godini. Stoga treba pozdraviti ovaj veliki korak. Nadamo se da taj korak neće naići na previše restriktivnih tumačenja ili nerazumnih administrativnih zahtjeva. Naime, na svoja nenaplaćena potraživanja FMCG sektor moći će primijeniti nova pravila po prvi puta nakon 1. siječnja 2025. kada će se prve nenaplaćene fakture (jer će biti starije od godinu dana od stupanja na snagu novih propisa) moći bezbolno ispraviti.