IZTL: Konzum je mjesto najčešće kupnje

Dok Konzum najčešće posjećuje jedna četvrtina kupaca, Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za nešto više od jedne petine kupaca

Analizira: Martina Soršak Susović, Hendal

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca, u posljednja tri mjeseca, posjetio Konzum i Lidl. Nešto manje kupaca je posjetilo Kaufland dok je 64% hrvatskih kupaca u posljednja tri mjeseca posjetilo Spar ili Interspar. Među promatranim lancima, najmanju posjećenost imaju Plodine. Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum je vodeći trgovački lanac kojeg najčešće posjećuje jedna četvrtina kupaca.

Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za nešto više od jedne petine kupaca. Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine i Spar / Interspar. Kada se analiziraju podaci vezani za preporuku pojedinog trgovačkog lanca, situacija je nešto drugačija. U ovom aspektu se značajno izdvaja Lidl, kojeg preporučuje 79% hrvatskih kupaca. Značajno manji udio preporuke nalazimo za ostale trgovačke lance kod kojih se izdvaja Kaufland, kojeg preporučuje 59% kupaca.

Najnižu razinu preporuke imaju Plodine, koje preporučuje 42% kupaca. Odnosom rezultata posjeta u posljednja tri mjeseca i najčešće posjećenog lanca, dobili smo indekse lojalnosti. Rezultati indeksa variraju između 0 (uopće nema lojalnih kupaca) i 1 (potpuno lojalni kupci). Po tom parametru, najviši indeks lojalnosti imaju Kaufland i Konzum, Lidl ima nešto niži rezultat lojalnosti, a indeks lojalnosti je najniži kod Spara / Interspara i Plodina.

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku. U kolovozu 2019. ukupan postignuti uzorak obuhvaća 400 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.