Tko ocjenjuje dobavljače i kako?

Jedan od glavnih poslova svakog nabavljača, voditelja nabave ili bilo kojeg drugog profesionalca u nabavi je vrednovanje, odnosno ocjenjivanje dobavljača. U prethodnom članku smo spomenuli jedan od elemenata ocjenjivanja – Koje dobavljače ocjenjivati, a u nastavku ćemo govoriti o ocjenjivačima.

Piše: Antonio Zrilić, Logiko

Tko bi to trebao ocjenjivati dobavljače? Logičan odgovor bi bio – pa, nabava. Međutim, odgovor nije uvijek tako jednoznačan. S obzirom da za kvalitetu dobavljača nije zainteresiran samo jedan odjel poduzeća (najčešće nabava) nego i ostali dijelovi poduzeća (kao što je skladište, proizvodnja, knjigovodstvo i dr.), potrebno je mjeriti dobavljače iz različitih kutova.

TKO KOGA OCJENJUJE

Istina, nabava je zainteresirana za stabilnost cijena i isporuka te za povoljne uvjete plaćanja. Isto tako, nabava preferira pouzdanost i fleksibilnost odnosno brzu reakciju na njezine zahtjeve, ali su proizvodnja i odjel za kontrolu kvalitete zainteresirani za kvalitetu proizvoda i materijala. Skladište je zainteresirano za točnost isporuke i količine te ga zanima kvaliteta pakiranja, dok knjigovodstvo može ocijeniti kvalitetu financijskih dokumenata. U tom smislu svaki od navedenih odjela u poduzeću ima potrebu, ali i obvezu ocijeniti dobavljača u onom dijelu poslovanja koji se odnosi na taj odjel.

Tako na primjer nabava ocjenjuje cijenu, uvjete plaćanja, ali i brzinu odaziva na upite. Djelatnici u proizvodnji mogu ocijeniti kvalitetu proizvoda i količinu škarta, dok u knjigovodstvu mogu ocjenjivati ima li pogrešaka na fakturama, ponovnih knjiženja i slično. Skladištari ocjenjuju točnost isporuka (dolaze li na vrijeme i u količini koja je navedena u narudžbenici). Danas postoje IT i ERP sustavi koji mogu pomoći u smislu automatizacije ocjenjivanja dobavljača po nekim kriterijima kako bi taj dio oduzimao što manje vremena.

KRITERIJI

Treći element u ocjenjivanju su kriteriji po kojima se dobavljači ocjenjuju. Ono što se traži je da ocijenimo trenutne performanse, mogućnosti održavanja tih performansi i moguće buduće zahtjeve.

Pod trenutnim performansama možemo ocijeniti elemente kao što su:

KVALITETA PONUDE – pitamo se: Odnose li se ponude dobavljača na natječaj? Jesu li potpune i sveobuhvatne i jasno strukturirane?

CIJENA – pod kriterijem cijene gledamo razinu cijene tj. koliko su cijene dobavljača konkurentne, zatim fleksibilnost cijena, odnosno – koliko je dobavljač fleksibilan u smislu potrebnih promjena cijena? I na kraju transparentnost cijena – jedan od sve bitnijih elemenata u današnje vrijeme kada je sve teže postići konkurentnost na tržištu, a ona se može postići samo suradnjom među partnerima. Ono što želimo ocijeniti i vidjeti kod svoga dobavljača je – koliko je on spreman objasniti svoju strukturu troškova?

UVJETI PLAĆANJA I CIJENE NA RAČUNIMA – jesu li uvjeti plaćanja i cijene na računu kao što je navedeno u ugovoru?

ODRŽAVANJE PERFORMANSI

Sustavi za održavanje performansi podrazumijevaju elemente kao što su: kvaliteta, dostupnost stručnog osoblja, odnosno – može li dobavljač i nadalje osiguravati stručni kadar te ima li dovoljno podrške u natječajnoj fazi i u svakodnevnom poslovanju? Budući zahtjevi se mjere kroz elemente koji osiguravaju opstanak i uspjeh na tržištu u budućnosti.

Ti elementi su:

  • Napori za smanjenje troškova kod dobavljača tj. – ulaže li dobavljač napore kako bi se smanjili troškovi, i daje li određene prijedloge za smanjenje troškova?
  • Mogućnost globalnih ugovora, odnosno – koliki potencijal ima da postane globalni dobavljač za ovaj proizvod? Možemo li povećati i proširiti našu suradnju?
  • Spremnost na e-poslovanje – sudjeluje li dobavljač ili je spreman sudjelovati u e-business aktivnostima (npr. e-tržnice, eaukcije i slično)?

Jedan od najučinkovitijih načina ocjenjivanja dobavljača je odlazak u njegovu firmu i njegove poslovne prostore, radione i tvornice te ocjenjivanje na licu mjesta. Ovakav način ocjenjivanja naziva se vizita ili audit.

[Iz arhive Progressiva: Objavljeno u veljači 2013. god.]