Nacionalna distribucija u službi korisnika

Tvrtke koje prepoznaju prednosti koje im donosi kvalitetna distribucija proizvoda koje nude na tržištu i koja će zadovoljiti njihove potrebe, trebale bi u tvrtkama koje se bave nacionalnom distribucijom prepoznati partnera i produženu ruku prodaje.

Piše: Kristijan Barun, voditelj odjela – međunarodni transport, Lagermax AED, nacionalna distribucija

Danas uslužni sektor prolazi kroz najviše promjena. Zahtjevi stranaka sve su veći i kompleksniji. Nacionalna distribucija kao dio uslužne djelatnosti uvelike se promijenila pa se ista više ne svodi samo na dostavu robe od točke A do točke B. Uslužna tvrtka mora odlučiti kome želi uslugu pružiti, otkriti želje korisnika usluge i odrediti strategiju pružanja takve usluge. Korisnici sustava nacionalne distribucije očekuju maksimalnu fleksibilnost, susretljivost i “custom made” usluge. Uspješne tvrtke u nacionalnoj distribuciji prepoznaju potrebe korisnika i prate trendove, te su spremne u najkraćem roku prilagoditi svoje poslovne procese interesu svojih korisnika. Jedan od važnijih elemenata koji mora zadovoljiti korisnika usluge je kvaliteta izvršene usluge. Značenje kvalitete kao konkurentske prednosti i obilježja prema kojem se pružatelj usluga diferencira u odnosu na konkurenciju sve je veće.

Kvaliteta će:

  • zainteresirati korisnika
  • omogućiti prodaju usluge
  • zadovoljiti korisnika pruženom uslugom
  • izgrađivati i održavati lojalnost korisnika usluge.

PARTNERSTVO

Korisnici usluge će pružatelja usluge koji ispunjava navedene zadaće percipirati kao tvrtku koja je drugačija, jedinstvena i vrijedna dugoročnog vezivanja u partnerski odnos. Nažalost, još uvijek postoje tvrtke koje transport, a osobito nacionalnu distribuciju smatraju isključivo troškom. U vrijeme kada je smanjenje troškova poslovanja imperativ ne samo razvoja poslovanja već i opstanka na sve konkurentnijem tržištu, ovakva razmišljanja su kontraproduktivna. Tvrtke koje prepoznaju prednosti koje im donosi kvalitetna distribucija proizvoda koje nude na tržištu i koja će zadovoljiti njihove potrebe, trebale bi u tvrtkama koje se bave nacionalnom distribucijom prepoznati partnera i produženu ruku prodaje.

Odabir odgovarajućeg i kvalitetnog pružatelja usluge nacionalne distribucije uvelike može pomoći u razvoju prodaje. Djelotvoran sustav nacionalne distribucije može biti važna sastavnica cjelokupne prodajne strategije jer može smanjiti troškove i povećati zadovoljstvo kupca. Prodaja i distribucija morale bi raditi zajedno kako bi osigurale opskrbu kupaca u pravo vrijeme, na pravome mjestu i time omogućile tvrtki uspješan nastup na tržištu. Distribucija je važan dio prodajnih napora svake tvrtke jer će nedostupnost proizvoda ili kašnjenje u isporuci poništiti pozitivne učinke rada prodaje i samog proizvoda.

MINIMUM TROŠKOVA

Cilj kvalitetne distribucije je svođenje troškova na minimum uz zadržavanje željene razine usluge ili povećanje razine usluge korisnicima. Međutim, u stvarnosti je teško uvijek istodobno postići smanjenje troškova uz povećanje razine usluge. Za povećanje razine usluge potrebni su dodatan angažman, resursi i nove tehnologije što u konačnici povećava i troškove. Stoga je za pružatelje usluge nužno pronaći ravnotežu između razine pružene usluge i njezine cijene, dok je korisnicima bitno da procjenjuju troškove pružatelja usluge kao cjelinu, a ne segmente tih troškova. Korisnik usluge s jedne strane bi trebao sagledati: brzinu i pouzdanost isporuke i njezin utjecaj na prodaju, te nudi li istu ili bolju uslugu od konkurencije.

S druge strane, treba uvidjeti troškove te ih pokušati sagledati u ukupnim troškovima tvrtke (uskladiti troškove s ciljem pokrivanja većih troškova u jednom području s nižim troškovima u drugom području). U današnjem okruženju “oružje” konkurentnosti postaje logistički način upravljanja procesima distribucije s ciljem minimiziranja ukupnih troškova poslovanja i maksimiziranja usluge kupcima. Logistika kao sustavni pristup razmišljanja o transportu robe omogućava smanjenje ukupnih troškova i povećanje koristi kupaca.

Od iznimne je važnosti da tvrtke shvate kako se kroz distribuciju može stvoriti konkurentska prednost, odnosno dodati vrijednost njihovim proizvodima. Tvrtke koje koriste učinkovitiji sustav distribucije mogu steći održivu prednost pred konkurencijom. Benefiti koji se ostvaruju kvalitetnim partnerom u nacionalnoj distribuciji su: – korist za korisnika – veća konkurentnost na tržištu, bolja pokrivenost tržišta, povećanje fleksibilnosti u odnosu na kupce, postizanje visoke razine usluge (na pravo mjesto u odgovarajuće vrijeme – ‘Just in Time’); – koristi za kupca proizvoda – povećanje fleksibilnosti u isporuci (način, vrijeme, količina), smanjenje skladišnih zaliha (brža dostupnost proizvoda, dostava unutar 24 sata), povećanje točnosti i ispravnosti isporuke.

24-SATNE DOSTAVE

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju teško je razlučiti nacionalnu od međunarodne distribucije. Budući da ulazak u EU znatno pojednostavljuje i omogućuje bržu i povoljniju isporuku robe te da više nema postupka carinjenja, koji je produžavao rokove i povećavao troškove isporuke, dostupnije su sve zemlje EU-e, a osobito zemlje u okruženju. Iz tog razloga su već razvijene 24-satne dostave za pojedine zemlje. Realno je očekivati da će se trend povećanja broja usluga i dostupnosti dostave zemalja EU-a unutar 24 sata iz tog razloga i povećati.

Moderan čovjek vezan je u svojoj svakodnevnici uz robu koju može jednostavno kupiti u bilo kojoj trgovini. Iza te jednostavne radnje stoji vrlo kompleksan sustav pomoću kojeg ta roba dolazi do krajnjeg potrošača. Na svom putu, roba uvelike ovisi o transportu, a s obzirom na sve veću i zahtjevniju potražnju, tvrtke koje se bave ovom djelatnošću u stalnoj su utrci s vremenom. Stoga se u ovom segmentu često razmišlja unaprijed, iskušavaju se nove ideje i primjenjuju se nove tehnologije. Baš kao što je jedan general rekao: “U biti, bitka je dobivena i odlučena časnicima za opskrbu i prije nego što pucnjava počne”.

[Iz arhive Progressiva: Objavljeno u veljači 2014. god.]