Konkurentske prednosti tražite u učinkovitoj logistici

Je li Vaša tvrtka suočena s nestabilnom i promjenjivom potražnjom kupaca, s neravnomjernim protokom roba i/ili fluktuirajućim zalihama u skladištu? Ako je vaš odgovor “da”, onda je učinkovita logistika jedan od ključeva rješenja za rast efikasnosti opskrbnog lanca i tvrtke u cjelini.

Piše: Zvonimir Šćurec, predsjednik Uprave Ralu Logistika  

Cilj svake tvrtke je da svoje proizvode u ugovorenom roku, na pouzdan način i uz optimalne troškove, distribuira svojim kupcima. Pri tome je, zaslugom brzog rasta informatičke tehnologije, mnogo lakše onima koji se bave nematerijalnim proizvodima dok će se proizvođači i trgovci vječno boriti kako smanjiti značajne troškove manipulacije robom. Sve tvrtke pokušavaju optimizirati troškove opskrbnog lanca, bilo da se radi o čistim troškovima manipulacije robom, internim administrativnim troškovima ili smanjenju troška radnoga kapitala kroz optimizaciju zaliha.

Zahtjevi kupaca sve su složeniji, prisutan je trend rasta fragmentacije isporuka, a opskrbni lanac – koji ne uključuje samo prodavatelja i kupca robe već i mnogo drugih subjekata kao što su špedicije, prijevoznici svih vrsta, skladišta, banke, osiguravajuća društava – mora biti sve fleksibilniji i riješiti probleme uzrokovane sezonskim, teritorijalnim i količinskim neravnomjernostima protoka robe od proizvođača do kupca. Znači, samo dio troškova je pod punom internom kontrolom, a drugi dio (često veći) su usluge trećih strana.

Razina usklađenosti izvođenja svih tih operacija u lancu ima za direktnu posljedicu više ili niže troškove i ima značajan utjecaj na profitabilnost tvrtke. Zato poslovni uspjeh znatno ovisi o uspješnosti, kvaliteti i stupnju integriranosti proizvodnje, prijevoza, skladištenja i skladišnih manipulacija, odnosno svih procesa u opskrbnom lancu. Dokaz značaja troškova logistike, kao dijela opskrbnog lanca, jest podatak da mnogi veliki trgovački lanci smatraju logistiku, pored prodaje, svojom drugom osnovnom djelatnošću.

KONKURENTNOST I INOVACIJE

Konkurentnost svjetske ekonomije sve je izraženija i potrošače se osvaja isključivo stalnim inovacijama i novim proizvodima. Do jučer velike kompanije i brendovi u kratko vrijeme nestaju. Specijalizacija postaje sve uža i tvrtke sve više investiraju u razvoj osnovne djelatnosti i sve veći dio poslovnih procesa povjeravaju (outsourcaju) specijalistima za te procese. Taj je trend nezaustavljiv jer donosi benefite za obje strane. To vrijedi i za opskrbni lanac pa proizvođači zadržavaju samo onaj dio opskrbnog lanca koji je dio njihove osnovne djelatnosti dok sve ostalo outsourcaju. Logistika je poslovni proces gdje se najlakše prepoznaje prednost izdvajanja iz osnovne djelatnosti.

Zašto? Zato što logistika u užem smislu obuhvaća transport, skladištenje i skladišne manipulacije, što su investicijski vrlo zahtjevne, radno intenzivne i svakim danom sve kompleksnije aktivnosti, podložne svim vrstama količinskih neravnomjernosti. Proizvođači fokusirani na osnovnu djelatnost više nisu u stanju niti financijski niti organizacijski odgovoriti efikasno na ove izazove. Nezavisni logistički specijalisti koji pružaju logističke aktivnosti za više klijenata, već su sada, a u budućnosti će to biti još izraženije, postali izbor onih tvrtki koje brinu o svojoj konkurentnosti na dugi rok. U svijetu je oko 70% logističkih usluga outsourcano, a u Hrvatskoj tek oko 30%. Više je nego očito u kojem smjeru kreće razvoj logistike u Hrvatskoj i regiji.

VARIJABILNI TROŠKOVI

San svakog managera jest da mu svi troškovi budu varijabilni. Naravno, gledajući tvrtke u cjelini, to je gotovo nemoguća misija, ali je to itekako moguće za pojedine djelatnosti. Specijalisti za logistiku u mogućnosti su ponuditi da san postane stvarnost i da trošak logistike bude direktno proporcionalan prometu roba. Ako je to istina, a mi u RALU Logistici tvrdimo da jest, postavlja se pitanje zašto svi odmah ne outsourcaju logističke operacije. Razlozi su brojni, ali bi se mogli svrstati u nekoliko grupa. Jedna grupa su tvrtke koje nisu u stanju kvalitetno izračunati sadašnje vlastite troškove logistike pa, kada dobiju ponudu, zaključe da im je interni trošak niži.

A naravno, u izračun najčešće nisu uzeli sve stvarne troškove, kao na primjer: amortizacije vozila (vozila su stara i već otpisana pa se trošak ne vidi), amortizaciju skladišta (“zgradu imamo, što sada s njom?”), trošak administrativnog osoblja (obrada dokumentacije, podrška za djelatnike u logistici), troškove zaštite na radu i zaštite od požara, trošak energije, trošak neracionalnog iskorištenja skladišta, trošak lošeg iskorištenja radne snage (izvan sezone čeka se posao, a u sezoni se plaćaju prekovremeni), itd.

Takvi se odlučuju za outsourcing tek kad im vozila potpuno otkažu poslušnost ili radi financijskih problema žele prodati neke od objekata/skladišta. Druga grupa su oni koji razumiju da im je outsourcing logistike jedini dugoročni izbor, ali ga provode u nekoliko faza, najčešće prvo prodaju/poklone vozila vozačima i s njima sklapaju ugovore o distribuciji. Ako se radi o uniformnoj robi koja ne zahtijeva posebne sanitarne i sigurnosne uvjete, takvo rješenje može potrajati nekoliko godina, sve dok izdrže vozila. Rješenje je polovično, ušteda je najčešće mala i svodi se na izbjegavanje investicija u vozila i sniženje troška rada te zbrinjavanja viška djelatnika.

Vrlo često je jedan od motiva i socijalna osjetljivost prema zaposlenicima. Takvi su svjesni krajnjeg rješenja, ali do njega dolaze u više koraka. Treća grupa ima interne procese tako posložene da nitko osim njih samih ne može na njih efikasno odgovoriti. Takvi, na primjer, distribuiraju jedan jogurt ili kobasicu u objekte udaljene nekoliko desetaka kilometara (“jer nama je potrošač na prvom mjestu”) i ne zanima ih koliko su na toj robi na kraju zaradili. Kad zanimanje zaživi, bit će prekasno.

SPECIJALIZACIJA

Primjera zašto tvrtke brže ne outsourcaju logistiku ima još (“pozdanost isporuke”, “tajnost informacija” itd.) No treba reći da ima tvrtki kojima taj proces nije isplativ. To su prvenstveno oni kojima je veličina prometa robe tako velika da su često puta veći i od lokalnih logističkih specijalista. Naravno, oni jesu i bit će u budućnosti u stanju sami financirati razvoj svih elemenata modernih logističkih operacija. To su prvenstveno veliki trgovački lanci. Nezavisni pružatelji logističkih usluga dodanu vrijednost za svoje klijente crpe iz činjenica da su kombinacijama raznih roba raznih klijenata u stanju puno efikasnije iskorištavati kapacitete vozila i iskorištenje kilometraže (prihoduju u oba smjera). Veličina transportnih flota omogućava im povoljniju nabavu vozila, goriva i održavanje.

Broj zaposlenih u logističkim operacijama i transportu dovoljno je velik da bezbolno kompenziraju sezonalnost i nagle promjene količina te izostanke s posla (godišnji odmori, bolovanja. Skladišne i prijevozne kapacitete bolje iskorištavaju kombinacijom rada s klijentima koji imaju suprotnu sezonalnost (vrhovi prometa u različitim godišnjim dobima). Kao i u proizvodnji, specijalizacija u pružanju logističkih operacija sve je izraženija. Svi više neće raditi sve. Nastaju logistički specijalisti za smrznutu robu, za hlađenu robu, za farmaceutiku, a specijalizacija slijedi tehnološke, zdravstvene, sigurnosne i ostale zahtjeve robe.

INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA

Vrlo je važno spomenuti da su danas efikasne logističke operacije neprovedive bez primjene vrhunske informatičke tehnologije. To se prvenstveno odnosi na sustave za upravljanje radom vozila (TP/RP – transport/route planning / planiranje i optimizacija ruta), TM – transport management (satelitsko praćenje rada vozila i kontrola troškova u realnom vremenu), analiza isplativosti ruta, itd.), sustave za upravljanje skladišnim operacijama (WMS – warehouse management system) i sustave za povezivanje sa klijentima (EDI – electronic data interchange). Takvi softwari su skupi i njihova implementacija nije ni brza ni jednostavna. Kriteriji kvalitete koji su vrijedili jučer ne vrijede danas, a zadatak organizacije je da svoje procese i sustave interne kontrole prilagodi novonastalim uvjetima. U prometu hranom, ISO, HCCP i IFS certifikacija poslovnih procesa i management sustava nešto je što se podrazumijeva i često se više niti ne spominje, ali je neophodna garancija održanja kvalitete, sigurnosti i zdravstvene ispravnosti.

RALU Logistika razvija se upravo u smjeru za koji duboko vjerujemo da je budućnost logistike. Specijalizirali smo se samo za hladni lanac (hlađena i smrznuta hrana, farmaceutika), nudimo integriranu uslugu svojim klijentima (od proizvodnje/skladišta bilo gdje u EU ili Rusiji, preko skladištenja i komisioniranja do distribucije na cijelom teritoriju Hrvatske), koristimo najsuvremeniju opremu i informatičke tehnologije, i prednjačimo u razvoju sustava kvalitete (prvi smo u Hrvatskoj implementirali International Food Standard za logistiku). Takva poslovna strategija garantira nam poslovni uspjeh. Naši klijenti su tvrtke koje su logističke operacije povjerili nama i s nama će dijeliti poslovni uspjeh.

[Iz arhive Progressiva: Objavljeno u ožujku 2014. god.]