Lidl najposjećeniji trgovački lanac

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca posjetio Lidl (82%) i Konzum (78%) u posljednja tri mjeseca dok je Kaufland i Plodine posjetio podjednak broj kupaca: 64%, odnosno 62%

Piše: Martina Soršak Susović, Hendal

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku. U studenom 2019. ukupan postignuti uzorak obuhvaća 400 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca posjetio Lidl (82%) i Konzum (78%) u posljednja tri mjeseca. Podjednak broj kupaca je u posljednja tri mjeseca posjetio Kaufland (64%) i Plodine (62%).

Interspar je posjetilo 49% kupaca, a Spar 46%. Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum, Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za nešto manje od jedne petine kupaca. Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine te Interspar i Spar. Kod preporuke rezultati su nešto drugačiji: najveći broj kupaca, njih tri četvrtine, preporučuje Lidl.

Kaufland preporučuje 58% kupaca dok preporuku Konzumu daje nešto manje od jedne polovine. Jednak broj kupaca, po 39%, preporučuje Plodine i Interspar, dok jedna trećina preporučuje Spar. Također smo ispitali motive kupnje u najčešće posjećenom trgovačkom lancu. Glavni motiv se odnosi na praktičnost, tj. najčešće posjećen trgovački lanac se u najvećoj mjeri posjećuje radi blizine.

Na drugome mjestu je velik broj akcija koje nudi pojedini trgovac. Nešto manje važne su niže osnovne cijene, širina asortimana te kvalitetna trgovačka marka. Najmanju važnost ima loyalty program.