IZTL: Kupci traže lance s manje gužve i koji su im bliži

Gužvu kao razlog promjene najčešće posjećenog trgovačkog lanca tijekom restrikcija uzrokovanih koronavirusom češće navode kupci u dobi od 25-34 godine te oni stariji od 55 godina

Analizirala: Martina Soršak Susović, Hendal

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku, a u svibnju uzorak obuhvaća 400 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom. U ovom broju Indeksa zadovoljstva trgovačkim lancima obrađujemo promjene u navikama kupnje tijekom restrikcija. S obzirom na ograničenje

kretanja i kraći rad trgovina te cjelokupnu epidemiološku situaciju, zanimalo nas je jesu li u tim novim okolnostima hrvatski građani promijenili mjesto svoje najčešće kupnje i ako jesu, zašto su to učinili. Kada su upitani jesu li promijenili lanac u kojem najčešće kupuju, većina ispitanika, njih 77,4%, navodi da nije promijenila trgovački lanac u kojem najčešće kupuje. Nešto više od jedne petine ispitanika je to učinilo. Najmlađa grupa ispitanika, oni u dobi od 18 do 24 godine, je u većoj mjeri promijenila najčešće posjećen lanac nego što su činile starije dobne skupine.

Također, kupci u Zagrebu su, češće nego u drugim regijama, promijenili najčešće posjećen lanac. Kada se analiziraju sami trgovački lanci, uočava se da je do promjene navika došlo češće u manjim, lokalnim trgovačkim lancima te onima koji imaju manji broj prodajnih mjesta.

Glavni razlozi promjene najčešće posjećenog trgovačkog lanca su velika gužva u uobičajenom trgovačkom lancu i njegova udaljenost, te s tim u vezi i potreba korištenja propusnice. Gužvu kao razlog promjene najčešće posjećenog trgovačkog lanca češće navode kupci u dobi od 25-34 godine te oni stariji od 55 godina.

S druge strane, udaljenost se, češće nego u drugim regijama, navodi u Slavoniji te u selima s manje od 2.000 stanovnika u usporedbi s većim naseljima. Ostali se razlozi navode znatno rjeđe. Dakle, kupci u novonastaloj situaciji traže lance u kojima ima manje gužve i one koji su im bliži.

Također, zanimalo nas je jesu li osim najčešće posjećenog lanca, kupci promijenili format trgovine u kojoj najčešće kupuju. Rezultati pokazuju da je promjena formata nešto češća nego promjena najčešće posjećenog lanca, iako je većina kupaca nastavila kupnju u istom formatu trgovine. Oni koji su promijenili format, češće su prešli u manju trgovinu – jedna petina je počela kupovati u manjoj trgovini nego ranije, dok je 6,9% prešao u veći format.

Format trgovine su, više od starijih, mijenjali kupci u dobi do 34 godine. U odnosu na druge regije, veći broj kupaca iz Sjeverne Hrvatske je počelo kupovati u većim trgovinama.