IZTL: Lojalnost kupaca najveća za Lidl, Kaufland i Konzum

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku (400 građana starijih od 16 godina u srpnju). Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja 3 mjeseca posjetio Lidl (78,6%), na drugom je mjestu Konzum (71,6%), a na trećem Kaufland (61,3%). Nešto više od polovine ispitanika posjetilo je Plodine (55,4%) dok je podjednak broj ispitanika u posljednja tri mjeseca posjetilo Interspar i Spar.

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum, Lidl i Kaufland imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za oko jedne petine kupaca.

Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine, Spar i Interspar. Lojalnost kupaca je najveća za Lidl, Kaufland i Konzum. Nadalje, željeli smo usporediti lojalnost i preporuku pojedinog trgovačkog lanca.

Na grafu „Odnos preporuke i indeksa lojalnosti“ lojalnost je prikazana indeksom (minimalna vrijednost 0, maksimalna vrijednost 1) koji je omjer broja kupaca u posljednja 3 mjeseca i broja kupaca kojima je lanac mjesto najčešće kupnje. Udio preporuka većine lanaca je značajno veći nego njihov indeks lojalnosti, ujedino, Konzum ima podjednak udio preporuke i indeksa lojalnosti.