Strah građana od zaraze koronavirusom i dalje u porastu

Nakon ponovnog povećanja broja zaraženih, postupno raste i strah od zaraze (od 30% u lipnju do 32% u kolovozu). Ove brojke su više u odnosu na 22% u svibnju, ali strah je još uvijek manji u odnosu na travanj (37%) i ožujak (46%)

Piše: Irena Starman Frančić, Senior Project Manager, Hendal

Građani percipiraju utjecaj pandemije COVID-19 podjednako negativno kao i u srpnju i to za sve životne aspekte. Predviđanje utjecaja epidemije na budućnost građana u sljedećih godinu dana donosi informacije o predviđanju negativnog utjecaja, i to na financijsku situaciju (70% naspram 71% u srpnju), osobni život (58% naspram 60% u srpnju) i zaposlenje (49% naspram 51% u srpnju).

I dalje se predviđaju lošiji aspekti života u Hrvatskoj, nego u razdoblju prije epidemije. Ponovo se najviše ističu porast javnog duga (91%), pad gospodarstva općenito (91%), posljedice za turizam (89%), pad zaposlenosti (91%) te visine plaća (78%). Građani i dalje predviđaju loš utjecaj pandemije za slobodu kretanja (82%), zdravstvo (75%) i za društveni život (77%).

STRAH OD ŠKOLE I VRTIĆA

Kada je u pitanju odlazak djece u školu i vrtić, istraživanje agencije Hendal pokazuje da građani imaju slabo povjerenje u uspješnu organizaciju ove školske/vrtićke godine, a roditelji su najviše zabrinuti oko zaraze djeteta i organizacije brige oko djeteta u slučaju da se i sami zaraze. Ipak, 76% građana smatra kako bi se svi učenici trebali vratiti u škole dok isključivi odlazak u škole zastupa 44% građana, a 45% preferira kombinaciju klasične i online nastave. Svega trećina građana smatra kako će školska/vrtićka godina biti uspješno organizirana, a predstojeća organizacija života stavlja pred roditelje nove brige.

Najkorištenije digitalne usluge su online kupnja te e- ili m-bankarstvo. Najveći su porast korištenja za vrijeme epidemije i lockdowna ostvarile aplikacije za sastanke te za digitalno učenje, ali i aplikacije za naručivanje hrane, općenita kupnja putem interneta te ostvarivanje medicinskih usluga, tj. kontaktiranje liječnika putem e-maila.

DIGITALNE USLUGE U KORONI

Najveći benefit od epidemije koronavirusa i lockdowna bilježe aplikacije za digitalne sastanke, koje 74% korisnika koristi više nego prije ili ih je tek počelo koristiti za vrijeme epidemije, te aplikacije za digitalno učenje (77% korisnika ih koristi više ili ih je tek počelo koristiti u vrijeme epidemije).

Naručivanje hrane putem aplikacija te medicinske usluge također više od polovice korisnika koristi više nego prije ili tek za vrijeme epidemije te općenita kupnja putem interneta za koju 42% korisnika navodi da koristi više nego prije ili je počela koristiti za vrijeme epidemije. Za sve navedene digitalne usluge korisnici navode da će ih nastaviti koristiti i ubuduće.