Pripremite se za dvojno iskazivanje cijena i sve što ono donosi

Dvojno iskazivanje obvezno je kod svih oblika prodaje: u poslovnim prostorijama (na robi, prodajnom mjestu ili na cjeniku ako se radi o uslugama), putem internet trgovine, izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, putem telefona i tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti

Piše: Hana Štrkonjić, mag.iur., Regulatory Affairs, Vision Compliance

Preostalo je manje od pola godine da poduzetnici pripreme svoje poslovanje za sve posljedice uvođenja eura kao službene valute. Kao najveća i najotegotnija novost ističe se tzv. obveza dvojnog iskazivanja cijena koja će predstavljati jednu od glavnih mjera koje će Vlada provesti u svrhu sprječavanja neosnovanog rasta cijena uslijed uvođenja eura, odnosno u svrhu zaštite potrošača. Suština obveze je da je poslovni subjekt dužan od 5. rujna 2022., kroz cijelu 2023., cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni. Uz oznaku cijene nalazit će se fiksni tečaj konverzije kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene korektno preračunate u novu valutu.

Neslužbeno je naveden tečaj 1 euro = 7,53450 HRK. Dvojno iskazivanje obvezno je kod svih oblika prodaje: u poslovnim prostorijama (na robi, prodajnom mjestu ili na cjeniku ako se radi o uslugama), putem internet trgovine, izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, putem telefona i tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti. Pritom je potrebno provesti dvojno iskazivanje u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu (tzv. opći uvjeti poslovanja), u ponudi na trajnom mediju, tijekom provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge i putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Trgovac mora dvojno iskazati ukupan iznos roba i usluga u ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora. Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima. Trgovci u postupku izdavanja računa prema državnim institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena.

KAKO ISKAZATI CIJENE

Ono što predstavlja izazov je tumačenje kad je cijena jasno istaknuta, odnosno postavlja se pitanje smiju li se na etiketama nalaziti i druge valute osim kuna i eura. Prema pripremljenom zakonskom tekstu i smjernicama za njegovu pripremu, na cjenicima (etiketama) se neće smjeti nalaziti nikakve dodatne informacije koje bi mogle zbuniti potrošače. Drugim riječima, na etiketama ne smiju biti prikazani iznosi cijene proizvoda u drugim valutama. Predlaže se dvojno iskazivanje na način da je cijena u eurima primarna (na lijevoj strani ili iznad), a u kunama sekundarna (na desnoj strani ili ispod).

Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljive, lako čitljive, razumljive, iskazane na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu, odnosno na koju uslugu, cijena odnosi. Na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga morat će biti istaknut i fiksni tečaj konverzije. Isti je nužno istaknuti i na internetskim stranicama te na samonaplatnim uređajima na vidljiv i čitljiv način, a putem telefonske prodaje isti treba biti jasno komuniciran.

Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga predlaže se koristiti oznaku EUR ili znak €. Oznaka EUR ili znak € slijedi iza iznosa i razmaka (primjerice iznos od 30 EUR ili 30 €). Poslovni subjekti moraju dvojno iskazati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti i tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti (primjerice na tiskanim letcima i katalozima, TV oglasima, oglasnim panoima – tzv. billboard, društvenim mrežama, internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama te u drugim medijima), a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu. Blagajne i naplatni uređaji poslovnih subjekata morat će biti prilagođene za dvojno iskazivanje iznosa kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute. S druge strane, POS uređaje koji se nalaze na blagajnama neće biti nužno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena na glavnom računu. Točnije, nije nužno dvojno iskazati iznos na ekranu POS uređaja, niti na ispisanom slipu (potvrdi o uplati) jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena iskazivanjem ukupnog iznosa na glavnom računu.

Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije. Model dvojnog iskazivanja iznosa, odnosno način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu, ostavlja se na izbor poslovnom subjektu. Kroz zakon su predviđene i određene iznimke i to za situacije gdje dvojno iskazivanje nije primjereno iz praktičnih razloga ili bi uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima.

DOKAZ ETIČKOG POSLOVANJA

Jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu. Svaki poslovni subjekt koji posluje u direktnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena.

Online pristupanje Etičkom kodeksu bit će omogućeno prije početka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena, odnosno tijekom drugog i trećeg tromjesečja 2022. pa sve do 31. prosinca 2023. Poslovnim subjektima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje i postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa kojim će se potrošačima signalizirati kako se radi o pouzdanom poslovnom subjektu koji na ispravan način preračunava i iskazuje cijene i druge novčane iskaze vrijednosti, te koji nije povećao cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga.

Logotip će poslovni subjekti moći postaviti na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga, koristiti će ga prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti (primjerice tiskani letci i katalozi, objave na internetskim stranicama i društvenim mrežama, mobilnim aplikacijama te u drugim medijima).

Predviđeno je detaljno praćenje cijena i etičnosti poslovanja poduzeća kada je riječ o pitanju preračunavanja cijena u novu valutu, što će nadzorna tijela započeti provoditi uoči početka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena, te će o svojim saznanjima redovito obavještavati javnost.

Građani će moći svoje pritužbe na trgovce i pružatelje usluga za koje smatraju da su neopravdano povećali ili neispravno preračunali cijene prijaviti nadležnim tijelima, tako da će poduzetnici doista biti pod povećalom. Kako biste bili sigurni da ste upućeni i pripremljeni za izazove koje 2022. donosi za Vaše poslovanje, obratite se stručnjacima za usklađenost na području maloprodaje!