IZTL: Lidl najposjećeniji trgovački lanac

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (74,7%) dok je podjednak broj posjetio Konzum (69,7%) i Kaufland (65,7%)

Analizirala: Martina Soršak Susović, Hendal

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (74,7%) dok je podjednak broj posjetio Konzum (69,7%) i Kaufland (65,7%).

Manji broj ispitanika je posjetio Plodine (53,7%) te Interspar (45,7%) i Spar (40,8%). Eurospin je posjetilo 25,6%, a Tommy 20,7% kupaca. Podjednaku posjećenost imaju NTL (15,5%), Studenac (14,7%) i KTC (13,5%). Najmanje je posjećena Lonia (6,1%).

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Kaufland, Lidl i Konzum su najčešće posjećeni lanci. Manje od 10% kupaca najčešće posjećuje ostale lance.

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku (ožujak 2022. 400 građana starijih od 16 godina). Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži.

Nadalje, željeli smo usporediti lojalnost i preporuku pojedinog trgovačkog lanca. Na ovom prikazu lojalnost je prikazana indeksom (minimalna vrijednost 0, maksimalna vrijednost 1) koji je omjer broja kupaca u posljednja tri mjeseca i broja kupaca kojima je lanac mjesto najčešće kupnje.

Najveći udio preporuka ima Lidl (65,8%) te Kaufland (62,2%) dok nešto manje od polovine kupaca preporučuje Konzum. Konzum i Lidl imaju podjednak indeks lojalnosti dok je indeks lojalnosti lanca Kaufland nešto viši. Indeks lojalnosti trgovačkog lanca Tommy na razini je preporuka, što je rezultat regionalne prisutnosti.

Kod manjih lanaca zanimljivo je uočiti da je udio preporuka značajno viši nego indeks lojalnosti, osim za Loniu čiji je indeks lojalnosti viši od preporuke, vjerojatno radi blizine prodajnih mjesta.