Zašto su inovacije važne u FMCG sektoru: 5 ključnih benefita

Inovacije u FMCG sektoru su neophodne za održavanje konkurentnosti u tržišnoj utakmici. Koliko su značajne za zadovoljenje potreba potrošača, toliko znače i kompanijama da (p)ostanu profitabilne.

Osnovne karakteristike poslovanja u sektoru robe široke potrošnje su ogromna konkurencija i visok intenzitet tržišne utakmice. Bitka za održanje profita predstavlja veliki izazov za poslovanje, a jedno od najjačih oružja u toj borbi su inovacije. Upravo iz tog razloga proces inoviranja mora biti konstanta unutar poslovanja jedne FMCG kompanije i od esencijalnog je značaja da njezina uspješnost uvijek bude na visokom nivou.

Inovacija proizvoda ili usluge je složen proces koji često sa sobom donosi i promjene unutar same kompanije i njezinog načina razmišljanja i poslovanja. Stoga je neophodno da se taj proces odvija organizirano, uz detaljno planiranje i analizu svih mogućih aspekata koje planirana inovacija otvara.

S ciljem postavljanja što stabilnijih temelja za proces inoviranja u FMCG industriji, eksperti globalne istraživačke agencije Daten & Vissen sveli su cijeli proces na 5 osnovnih benefita i 5 segmenata koje je potrebno ispoštovati i nadograditi na osobni kreativni način, kako bi određena inovacija imala veću šansu za uspjeh na tržištu.

Načini na koje inovacije mogu pomoći u razvoju vašeg poslovanja:

1. Unapređenje prodaje i odnosa sa kupcima

Kupci uglavnom ne žele koristiti isti proizvod svake godine – oni žele inovativne proizvode koji će im donijeti nove benefite. Ako ne inovirate svoj proizvod, velika je mogućnost da vaš kupac neće biti zadovoljan. Ukoliko, s druge strane, stalno poboljšavate proizvod – vaš kupac će cijeniti i vaš proizvod i vaš trud, što će rezultirati odličnim odnosima s kupcem i povećanjem prodaje.

2. Korak ispred konkurencije

Kada inovirate svoj proizvod analizirajući potrebe kupaca, onda je vašem kupcu lako prihvatiti takav proizvod. Kreativnost je uvijek od pomoći na kompetitivnom tržištu – ako vaš proizvod ima kreativan izgled i pruža kreativnu ‘vibru’, imat ćete novi adut za utrku s konkurencijom.

3. Poboljšanje odnosa sa zaposlenicima

Uspješna inovacija može vas dovesti i na poziciju tržišnog lidera, ali nju nije moguće zadržati bez velikog truda zaposlenika. Neophodno je uvijek imati na umu da radnik više nije samo ‘resurs’ kompanije, već mora biti motiviran kako bi osjetio da je njezin sastavni dio. Zadovoljan radnik najbolji je ‘ambasador’ kompanije i njen najlojalniji potrošač. Stoga jedan od prioriteta mora biti i briga o zadovoljstvu zaposlenih.

4. Smanjenje troškova

Kada, uz detaljno planiranje, unapređujete postojeći proizvod, u mogućnosti ste izbjeći nepotrebne troškove. Inovacija postojeće linije proizvoda zahtjeva daleko niža ulaganja od pokretanja potpuno nove, a dodatno preispitivanje lanca opskrbe i proizvodnog procesa, koje ide uz to, često dovodi i do dodatnog smanjenja proizvodnih troškova.

5. Lakše rješavanje problema

Inovacije, između ostalog, mogu dovesti i do promjene trenutnog poslovnog modela i okruženja. Cijeli proces, uz adekvatno planiranje, uključuje i kreativnost. Kada stare probleme rješavate uz novu dozu kreativnosti, otvaraju se nove mogućnosti koje olakšavaju njihovo rješavanje te sprečavaju stvaranje novih problema s dugoročnim utjecajem na vaše poslovanje.

Kako uvoditi inovacije u FMCG sektoru

FMCG kompanije ulažu u inovacije kako bi gradile bolje odnose s kupcima. Donosimo nekoliko osnovnih smjernica i koraka kojih bi se trebalo pridržavati prilikom inoviranja proizvoda:

1. Identifikacija neispunjenih potreba kupaca

Kada želite uvoditi inovacije, najprije trebate istražiti potrebe svojih potrošača i utvrditi koje to ‘praznine’ trebate popuniti. Ova analiza je proces identifikacije potreba kupaca koje nisu ispunili postojeći proizvodi na tržištu. Možete iskoristiti moć analize sentimenta koja će vam precizno otkriti što je potrošačima potrebno, analizirajući njihove navike pregledanja interneta (browsing habits).

2. Prepoznajte ‘pokretače’ percepcije i ponašanja

Važno je prepoznati tržišne trendove koji se tiču vašeg proizvoda i napraviti analizu tržišta koja vam pomaže da ih predvidite. Ovo vam daje uvid u to koji tip proizvoda će se najviše svidjeti kupcima i u skladu s tim možete kreirati okvir za inovaciju proizvoda. Većina kompanija s velikom efikasnošću koristi analitiku predviđanja uspjeha svog proizvoda.

3. Proučavanje scenarija korištenja

Važno je znati scenarij korištenja (use case) vašeg novog proizvoda pa ga morate identificirati. Važno je koristiti data analitiku kako bi se proučili svi mogući slučajevi upotrebe, implikacije i benefiti na osnovu podataka iz prošlosti, ali s većom preciznošću. Morat ćete prepoznati implikacije vašeg proizvoda, kao i njegove benefite koji mogu igrati ogromnu ulogu u uspjehu proizvoda.

4. Predviđanje ekosistema potrošačkog iskustva

Nakon što ste od potrošača dobili kompletan uvid, trebate predvidjeti moguće potrošačko iskustvo koje uključuje korištenje inovacijskog proizvoda, kao na primjer stavove koji mogu utjecati na odluku o kupovini. Za ovu svrhu korisnim su se pokazali softveri za analizu podataka zasnovani na umjetnoj inteligenciji. Oni, s velikom preciznošću, mogu obaviti neophodne analize tržišta prikupljanjem podataka o vašim potrošačima, što će vam pružiti bolji uvid u njihovu osobnost i potrebe te pomoći prilikom predviđanja ekosistema potrošačkog iskustva. Potrebno je ‘samo’ postaviti prava pitanja.

5. Izgradnja strategije izlaska na tržište

Sada je vrijeme da izgradite strategiju izlaska na tržište u kojoj se fokusirate samo na svog kupca, a ne na proizvod – uostalom, vi radite proizvod upravo za njega!

Tri postulata organizacije inovacijskih procesa

Više od dvije trećine svih inovacija proizvoda u FMCG industriji je neuspješno. Na koji način možete povećati vjerojatnost da baš vaše inovacije dožive novi dan na polici?

Prema zaključcima koje su iznijeli analitičari Porsche Consultinga, proces inovacija FMCG proizvoda, prije svega se mora promatrati kao rješavanje problema koje imaju potrošači. Ovi problemi mogu se podijeliti na dvije vrste: poznati – koji dovode do linearnih i nepoznati – koji dovode do razvoja disruptivnih (ometajućih) inovacija. Idealan sistem dobre inovacije proizvoda upućuje na rješavanje obje vrste problema.

Povećanje efikasnosti koje sa sobom nose linearne inovacije neophodno je za održavanje konkurentnosti. Istovremeno, potrebno je ostaviti prostora i za eksperimentiranje koje može dovesti do potencijalnih ometajućih poslovnih prilika u budućnosti.

Dobra strategija inovacijskog procesa je ona koja oživljava ambiciju da se tom inovacijom zaista ovlada. Ona kao prioritet postavlja balans između linearnih i disruptivnih proizvoda u inovacijskom portfoliju. Da bi od ideje, preko razvoja i testiranja, pa do izlaska na tržište inovacija bila naprednija, a upravljanje procesom efikasnije, neophodne su obimna, ali jasna strategija i stabilna infrastruktura.

UKLJUČIVANJE POTROŠAČA

Uključivanje potrošača u razvoj proizvoda povećava šanse za njegov dobar prijem kada se nađe na polici. U današnjem svijetu inovacijski procesi mogu biti dosta olakšani korištenjem digitalnih tehnologija, a njihovi benefiti se možda i najbolje mogu iskoristiti prilikom uključivanja potrošača u ovaj proces. Suvremeni mediji omogućavaju direktan pristup bazi potrošača kroz kanale kao što su eksterne scouting platforme. Kao rezultat uključivanja ovakvih platformi u inovacijski proces, želje i zahtjevi potrošača sada mogu biti dostupni i jasni po višestruko nižoj cijeni i u daleko kraćem vremenskom roku nego što je to donedavno bilo zamislivo.

ŠTO ČINI DOBRU INOVACIJU

Sljedeće tri prakse su esencijalne za dobru inovaciju FMCG proizvoda:

1. Jasno i transparentno raspoređivanje resursa na linearne i disruptivne inovacije;
2. Povećanje profitabilnosti linearnih inovacija identifikacijom suvišnih procesa, standardizacijom baze znanja, postavljanjem jasnih pravila radi efikasnosti procesa, ali i unapređenjem discipline uključene radne snage;
3. Povećanje koeficijenta uspješnosti inovacijskih projekata angažiranjem odgovarajućih talenata za rješavanje određenog problema, postavljanjem jasnih smjernica, otvaranjem prostora za individualne projekte i omogućavanjem evolucije vrijednosti poslovnog ekosistema unutar kompanije.

TIPOVI INOVACIJA

Linearna – Inovacija koja značajno ne utječe na postojeća tržišta. DISRUPTIVNA (ometajuća) Inovacija koja kreira novo tržište ili ulazi s dna postojećeg pružajući novi set vrijednosti, a koja konačno gasi srodna tržišta (npr. prelazak s klasičnih mobilnih na pametne telefone).

Evolucijska – Inovacija koja poboljšava postojeći proizvod na tržištu i to na način koji potrošači očekuju (npr. smanjivanje i povećavanje mobilnih telefona).

Revolucionarna – Inovacija koja je neočekivana, ali usprkos tome ne utječe na postojeća tržišta (npr. tehnološko unapređenje koje omogućava pomicanje proizvoda iz luksuzne u ekonomsku nišu).

ZAŠTO SU INOVACIJE VAŽNE

Inovacije proizvoda / usluga vrlo su važne za stvaranje novog prostora na naizgled prepunom tržištu i jedan su od osnovnih pokretača njegovog razvoja. Inovacije zadovoljavaju ‘glad’ kupaca za novim iskustvima, pritom u oku potrošača otvarajući novu dimenziju postojećeg portfolija. Inovacije su važne za održavanje koraka s konkurencijom, ali i apsolutno neophodne u borbi za dominaciju u određenom segmentu tržišta.