Državni inspektorat ‘češlja’ trgovce čiji su proizvodi najomiljeniji na crni petak

Državni inspektorat provodi pojačane ciljane inspekcijske nadzore posebnog oblika prodaje pod nazivom “Black Friday” ili “Crni petak”, a poseban naglasak stavljen je na trgovce koji obavljaju trgovinu na malo odjećom i obućom, tehničkim uređajima i dr., priopćili su iz Državnog inspektorata.

Pojačani nadzori, osim na dan 24. studenog, obavljaju se već sada te će se nastaviti i nakon toga dana, ovisno o oglašavanju trgovaca, navode iz inspektorata.

Pod nadzorom su i  trgovci koji u velikom opsegu oglašavaju “Crni petak”. 

U inspekcijskim nadzorima prvenstveno se nadziru odredbe Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuje isticanje cijena proizvoda, posebni oblici prodaje te u vezi s tim nepoštena poslovna praksa trgovca u odnosu prema potrošačima.

Naime, objašnjavaju iz Državnog inspektorata, trgovac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača prilikom provođenja posebnog oblika prodaje dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

“U provođenju inspekcijskih nadzora tržišni inspektori upravo kroz isticanje cijena, samo oglašavanje trgovca te poslovnu dokumentaciju odnosno isprave o stanju robe kontroliraju obavlja li trgovac možebitno zavaravajuću odnosno nepoštenu poslovnu praksu u odnosu na cijenu proizvodu, odnosno postojanje određene pogodnosti u odnosu na cijenu”, kažu u DI-ju.

Tržišna inspekcije Državnog inspektorata istoimenu je akciju provela i prošle godine kada je obavljeno 148 inspekcijskih nadzora u kojima su utvrđene 32 povrede odredbi Zakona o zaštiti potrošača.

Iz Državnog inspektorata napominju kako potrošači, ako smatraju da su neka njegova prava zakinuta, isto mogu prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca “Podnošenje prijava“ dostupnom na službenim stranicama Državnog inspektorata, slanjem prijave poštom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb, odnosno na adrese područnih ureda i ispostava Državnog inspektorata. Isto tako prijavu mogu predati i osobno u pisarnicama Državnog inspektorata s dostavom dokumentacije. (Hina)