Utjecaj koronavirusa: U lipnju porastao strah od zaraze

Za razliku od svibnja, kada su građani tijekom godišnjih odmora na Hrvatsku obalu planirali putovati podjednako kao i lani, u lipnju su naveli kako će ipak na odmor u Hrvatsku manje nego što su išli prošle godine

Zadovoljstvo radom Vlade i mjerodavnih službi u borbi protiv suzbijanja epidemije koronavirusa najniže je od početka istraživanja agencije Hendal u ožujku (prosječna ocjena pala je sa 4 na 3), ali njihov rad se smatra pozitivnijim od rada institucija Europske unije u cjelini. U lipnju je prosječno zadovoljstvo dosadašnjim radom Vlade, ministra zdravstva i javnih službi u borbi protiv suzbijanja epidemije koronavirusa najniže u odnosu na sva dosadašnja istraživanja: 3,15 naspram 3,63 u svibnju (te 3,75 u travnju i 4,02 u ožujku).

Zanimljivo je da se rad naših mjerodavnih smatra višim u odnosu na rad institucija Europske unije (2,77), a i rad institucija EU-a ocijenjen je lošijim u odnosu na svibanj. Također, općenito se većom ocjenjuje pomoć Europske unije u suzbijanju epidemije u Hrvatskoj (2,76) nego pomoć u sanaciji štete od potresa (2,60). Rezultati iz svibnja pokazuju kako je podjednak broj građana bio lani na odmoru u Hrvatskoj i planirao ovogodišnji odmor u Hrvatskoj.

Prema tom rezultatu, građani nisu planirali smanjivati odlazak na odmor unutar Hrvatske. Međutim, u lipnju se pokazalo kako građani razmišljaju o smanjivanju putovanja: manji udio građana planira za godišnji putovati unutar Hrvatske (60%) nego što su išli prethodne godine (65%), a razlika je još veća u planiranim godišnjim odmorima van Hrvatske u ovoj (8%) u odnosu na prošlu turističku sezonu (20%).

Nevolja oslabljuje Hrvatsku te EU, ali ne djeluje posebno na nas osobno. Građani smatraju da će nakon ove krize Hrvatska (74% naspram 66% u svibnju) i Europska unija (56% naspram 52% u svibnju) izaći slabije nego ranije. Građani pokazuju veći pesimizam u odnosu na svibanj. Na osobnoj razini, građani procjenjuju da ova kriza neće posebno utjecati na njih osobno.

Peto istraživanje agencije Hendal o stavovima i ponašanju građana u vremenu epidemije koronavirusa provedeno je na nacionalno reprezentativnom uzorku od 500 građana Hrvatske sredinom lipnja 2020.