IZTL: Interspar percipiran kao lanac širokog asortimana s dodatnim sadržajima

Prema imidžu koji imaju kod potrošača, Konzum i Spar percipirani su kao trgovački lanci s odgovarajućim radnim vremenom i pristupačnom lokacijom, ljubaznost osoblja istaknuta je za Spar i Plodine, a Kaufland i Lidl percipirani su kao lanci povoljnih cijena

Analizirala: Martina Soršak Susović, Hendal

Najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio je Lidl, pokazuje istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima koje agencija Hendal kontinuirano provodi na nacionalno reprezentativnom uzorku. U rujnu ove godine uzorak obuhvaća 400 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.

Rezultati pokazuju da je najveći broj kupaca tijekom prethodna tri mjeseca posjetio Lidl (82%) dok je na drugom mjestu Konzum (77%). Podjednak broj ispitanika je posjetio Kaufland (65%) i Plodine (63%) dok je nešto što više od jedne polovine kupaca kupovalo u Intersparu te 48% u Sparu.

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Lidl, Konzum i Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za nešto više od jedne petine kupaca. Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine (13%) dok Spar i Interspar najčešće posjećuje po oko 6% hrvatskih kupaca. Kada se pogleda preporuka pojedinog trgovačkog lanca, najveći broj preporuka ima Lidl, kojeg preporučuje tri četvrtine kupaca. Nadalje, 62% kupaca preporučuje Kaufland dok jedna polovina kupaca preporučuje Konzum. Nešto više od 40% kupaca preporučuje Plodine i Interspar, a jedna trećina preporučuje Spar.

U ovom valu istraživanja željeli smo istražiti imidž trgovačkih lanaca, odnosno sliku koju o pojedinom trgovačkom lancu imaju potrošači. Pri mjerenju imidža, potrošači izabiru, među ponuđenim, one tvrdnje koje se odnose na pojedini trgovački lanac. Rezultati se prikazuju u imidž mapi koja omogućuje uočavanje zajedničkih, ali i razlikovnih karakteristika među pojedinim trgovačkim lancima. Pri tome, lanci koji su bliže sredini mape imaju lošije diferenciran imidž dok su oni koji su bliže rubovima mape percipirani kao bolje izgrađenog imidža.

Nadalje, na krajnjim vrijednostima mape istaknute su karakteristike koje najviše razlikuju trgovačke lance. Rezultati pokazuju da su Konzum i Spar percipirani kao trgovački lanci s odgovarajućim radnim vremenom i pristupačnom lokacijom. Uz to, Spar je percipiran kao lanac s ljubaznim djelatnicima.

Ljubaznost djelatnika je i glavna odrednica imidža Plodina. Kaufland i Lidl su percipirani kao lanci povoljnih cijena. Pri tome, široki asortiman i dodatni sadržaji također se vežu uz Kaufland dok se uz Lidl vežu i ljubazni djelatnici. Interspar je percipiran kao lanac širokog asortimana s dodatnim sadržajima.