Tri četvrtine kupaca preporučuje Lidl

Dvije trećine kupaca preporučuje Kaufland, jedna polovina kupaca preporučuje Konzum i Interspar, nešto više od 40% preporučuje Plodine dok jedna trećina preporučuje Spar

Analizirala: Martina Soršak Susović, Hendal

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (80%) i Konzum (79%). Nešto manji broj je posjetio Kaufland (66%) i Plodine (61%) dok je oko jedne polovine kupaca posjetilo Interspar i Spar.

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum, Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za nešto više od jedne petine kupaca. Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine (11%) i Interspar (9%), dok Spar najčešće posjećuje po oko 4% hrvatskih kupaca.

Kada se pogleda preporuka pojedinog trgovačkog lanca, najveći broj preporuka ima Lidl, kojeg preporučuje tri četvrtine kupaca. Dvije trećine kupaca preporučuje Kaufland dok ih jedna polovina kupaca preporučuje Konzum i Interspar. Nešto više od 40% preporučuje Plodine dok jedna trećina preporučuje Spar.

U ovom valu istraživanja željeli smo istražiti imidž trgovačkih lanaca, odnosno sliku koju o pojedinom trgovačkom lancu imaju potrošači. Pri mjerenju imidža, potrošači izabiru, među ponuđenim, one tvrdnje koje se odnose na pojedini trgovački lanac. Rezultati se prikazuju u imidž mapi koja omogućuje uočavanje zajedničkih, ali i razlikovnih karakteristika među pojedinim trgovačkim lancima.

Pri tome, lanci koji su bliže sredini mape imaju lošije diferenciran imidž, dok su oni koji su bliže rubovima mape percipirani kao bolje izgrađenog imidža. Nadalje, na krajnjim vrijednostima mape istaknute su karakteristike koje najviše razlikuju trgovačke lance. Lidl i Kaufland su percipirani kao lanci povoljnih cijena, a Kaufland je dodatno percipiran kao lanac s dodatnim sadržajima.

Dodatni sadržaji su vezani uz imidž i Interspara i Konzuma, no ta dva lanca su percipirani kao lanci sa širokim asortimanom. Osim toga, Konzum je percipiran, kao i Plodine i Spar, kao lanac pristupačne lokacije, s radnim vremenom koje odgovara kupcima.