SEMINAR 16.11.2021.: Reklamacijski postupak u praksi i vođenje maloprodaje

U siječnju i svibnju 2022. godine stupaju na snagu nove izmjene propisa koje se odnose na reklamacijski postupak za poduzetnike koji prodaju robu i usluge potrošačima. Dolazi do implementacije više direktiva EU koje se odnose na webshop te prodaju robe i digitalnog sadržaja.

Cilj je ovog seminara praktično i sistematično obrazložiti obveze trgovca u odnosu na potrošača, od samog prvog kontakta s potrošačem do prava trgovca po pitanju odbijanja reklamacije. Bavit ćemo se formom odgovora na prigovor potrošača, situacijama u kojima se ćete moći odbiti zamjenu i popravak robe, te Vas upozoriti na posljedice i troškove nepoštene poslovne prakse, primjere iz prakse trgovaca i iskustva s nadzornim tijelima.

O seminaru

Datum održavanja: 16.11.2021. (utorak)
Vrijeme održavanja: od 10:00 do 15:00 sati
Lokacija: ul. Savska 32, zgrada Regus, Zagreb
Kotizacija: 1.160 kn + PDV, po sudioniku

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste tvrtke plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 1044 kn + PDV

Cijena uključuje: radne materijale, potvrdu o sudjelovanju na edukaciji, korisne savjete iz prakse, praktične primjere iz inspekcijskog nadzora, odgovore na pitanja

Edukacija je namijenjena

Djelatnicima korisničke službe, djelatnicima call centra, djelatnicima marketinga i prodaje, djelatnicima ljekarni i specijalističkih prodavaonica, djelatnicima autokuća, voditeljima i djelatnicima prodaje robe široke potrošnje, djelatnicima teleoperatora, voditeljima webshopova, voditeljima maloprodaje i drugim poduzetnicima koji prodaju robu i usluge potrošačima, obrtnicima, turističkim i hotelijerskim djelatnicima, vlasnicima i direktorima u tvrtkama koje nude robu ili usluge klijentima, svima koji rade sa kupcima i sudjeluju u komunikaciji s korisnicima usluga i proizvoda.

O predavačima

Dijana Kladar

Odvjetnica Dijana Kladar je sudjelovala u radnim skupinama za izradu različitih zakona. Bila je član zakonodavne radne skupine za izradu Zakona o zaštiti potrošača pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te Zakona o provedbi GDPR pri Ministarstvu pravosuđa i uprave. Dijana je odvjetnica koja ima bogato iskustvo zastupanja trgovaca u sporovima pred inspekcijom i sudovima. U svojoj karijeri sudjelovala je u usklađivanju te postupcima spajanja i preuzimanja multinacionalnih kompanija, malih i srednih poduzetnika. Svojim radom u izvršnom odboru eCommerce Hrvatska svakodnevno daje doprinos razvoju elektroničkog poslovanja i razvoju digitalnih tehnologija (AI, app za platni promet, digitalni marketing i sl.).

Hana Štrkonjić

Mag.iur. Hana Štrkonjić ima višegodišnje iskustvo rada u odvjetničkim društvima i široko iskustvo savjetovanja trgovaca u njihovom svakodnevnom poslovanju, s naglaskom na obveze trgovaca u odnosu na potrošače kao dio Vision Compliance tima. Pored navedenog, sudjelovala je u pokretanju i pravnoj podršci stranih i domaćih web shopova.

Prijave na edukaciju putem ovog linka.