IZTL: Najviši indeks lojalnosti imaju Kaufland i Konzum

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum i Lidl imaju podjednak rezultat dok Kaufland posjećuje 21,2% kupaca, a ostale lance najčešće posjećuje manje od 10% kupaca

Analizira: Martina Soršak Susović, Senior Project Manager, Hendal

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (82,2%) i Konzum (78,2%), a 64,6% Kaufland. Plodine je u prethodna tri mjeseca posjetilo 56,2% kupaca dok podjednak udio posjećuje Interspar (45,5%) i Spar (45,1%). Po 27,8% je posjetilo Studenac i Eurospin (27,5%) dok podjednak udio posjećuje Tommy (20,0%) i KTC (18,8%). Najmanju posjećenost ima NTL (15,7%).

Pokazuju to rezultati istraživanja zadovoljstva trgovačkim lancima agencije Hendal koja kontinuirano provodi istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku.

U travnju 2024. ukupan postignuti uzorak obuhvaća 500 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum i Lidl imaju podjednak rezultat dok Kaufland posjećuje 21,2% kupaca. Ostale lance najčešće posjećuje manje od 10% kupaca.

Željeli smo provjeriti kakva je lojalnost kupaca pojedinom trgovačkom lancu. Kao mjera lojalnosti koristi se omjer najčešće posjećenog lanca i svih posjećenih lanaca, pri čemu 0 označava potpuni izostanak lojalnosti, a 1 potpunu lojalnost. Među promatranim lancima, najviši indeks lojalnosti imaju Kaufland i Konzum, a nešto nižu Lidl i Tommy.

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku. U studenome 2023. ukupan postignuti uzorak obuhvaća 500 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži.