Poslodavci moraju ulagati u najvažniji resurs kompanije – zaposlenike

Kada napreduju zaposlenici, napreduju i kompanije, a zadržavanje najboljih zaposlenika i njihovo angažiranje obično je višestruko isplativije od pronalaženja i obuke novih zaposlenika

Piše: Dijana Fazlić, direktorica društva Tecumviva d.o.o.

Ulazimo u treću godinu izvanrednih okolnosti u kojoj nam postaje sve jasnije da ne samo da nije lako pronaći dobre radnike, već i da je dobre radnike jako teško zadržati. Proces koji poslodavcu može pomoći u pronalasku, ali i u zadržavanju i većoj angažiranosti najboljih radnika je upravljanje talentima.

Upravljanje talentima je proces koji poslodavcu osigurava zapošljavanje i razvoj zaposlenika u cilju jačanja konkurentnosti, produktivnosti, uspješnosti i održivosti poslovanja kompanije. Ovaj proces omogućava poslodavcu ulaganje u najvažniji resurs kompanije, a to su njegovi zaposlenici.

Kroz proces upravljanja talentima poslodavci mogu zaposliti kandidate sa željenim kompetencijama (znanjima, vještinama, sposobnostima, osobnosti), pružiti im mogućnost za cjeloživotno učenje i razvoj te ih nagraditi i potaknuti da napreduju unutar kompanije.

VAŽNOST UPRAVLJANJA TALENTIMA

Kompanije koje odvoje vrijeme da razviju svoje zaposlenike i zadrže ih angažiranima obično su inovativnije i profitabilnije. S druge strane, one koje nisu u mogućnosti pronaći ili zadržati talente općenito imaju ograničen potencijal rasta i razvoja. Upravljanje talentima zahtijeva od poslodavaca strateško planiranje što podrazumijeva usklađivanje potreba za ljudskim resursima sa strateškim ciljevima kompanije.

Prije svega, kompanija treba biti svjesna radnih mjesta (pozicija, funkcija) koja su ključna za postojeće poslovanje, ali i poslovanje kompanije u bližoj (ili daljnjoj) budućnosti. Osim toga, kompanija treba definirati skup kompetencija svakog ključnog radnog mjesta koje su ili će biti potrebne za postizanje strateških i poslovnih ciljeva.

Kompanija treba biti svjesna i tko su zaposlenici koji danas rade na ključnim radnim mjestima, ali i tko su zaposlenici koji ih mogu naslijediti te imaju li ili trebaju razvijati kompetencije koje će im u budućnosti trebati kako bi uspješno obavljali poslove radnog mjesta.

EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE

Prepoznavanje i angažiranje talenata za optimizaciju produktivnosti i održivi rast i razvoj kompanije nije lak zadatak. Brojne su obveze poslodavca koje treba odraditi kako bi proces upravljanja talentima bio uspješan. Osim detekcije ključnih radnih mjesta te kompetencija koje na istima trebaju imati zaposlenici koji ih obavljaju, za upravljanje talentima važan je i strukturirani program onboardinga koji upoznaje zaposlenike s kulturom na radnom mjestu i pomaže im da se osjećaju povezani s vrijednostima kompanije.

Iako se nekoć smatralo da je odgovornost zaposlenika tražiti prilike za učenje, mnogi zaposlenici danas očekuju od svojih poslodavaca da im pruže alate, smjernice i podršku koji su im potrebni za daljnji rast i razvoj te napredovanje u karijeri. Razvoj programa edukacije i osposobljavanja zaposlenika važan je dio slagalice procesa upravljanja talentima.

Upravljanje talentima kroz razvoj programa edukacije i osposobljavanja, baš kao i upravljanje radnom uspješnosti pomažu zaposlenicima da nadograđuju svoje kompetencije i jačaju svoje snage, čime se povećava njihov osobni angažman i smanjuje fluktuacija, a poslodavcima omogućava postizanje strateških i poslovnih ciljeva.

PLANIRANJE NASLJEDNIKA

Planiranje nasljednika ključna je faza procesa upravljanja talentima. U ovoj fazi provodi se priprema za sljedeći korak u karijeri zaposlenika – bilo da se radi o napredovanju na novo radno mjesto ili odlasku zaposlenika iz kompanije – koja kompaniji može pomoći da se kvalitetno pripremi za buduće promjene, a zaposleniku da brzo preuzme poslove i zadatke novog radnog mjesta.

Kada napreduju zaposlenici, napreduju i kompanije, a zadržavanje najboljih zaposlenika i njihovo angažiranje obično je višestruko isplativije od pronalaženja i obuke novih zaposlenika.

Poslodavci koji potiču i stvaraju organizacijsku kulturu koja osnažuje zaposlenike da budu najbolji, privlače i najbolje kandidate u procesu selekcije, a samim time postaju i izabrani poslodavci čiji brend, ugled i imidž imaju značajan utjecaj u odluci osobe da postane zaposlenik baš te kompanije.