Istraživanje zadovoljstva: Uključivanjem zaposlenika u ostvarenje poslovnih ciljeva potičete ih na veći radni angažman

Provođenje istraživanja jedan je od najboljih načina dobivanja uvida u ono što je važno zaposlenicima budući da se istim prikupljaju povratne informacije od zaposlenika, no upitnike istraživanja treba dobro osmisliti, a sam proces istraživanja jasno komunicirati sa zaposlenicima

Piše: Dijana Fazlić, direktorica društva Tecumviva d.o.o.

Zadovoljstvo zaposlenika poslom, plaćom, radnim uvjetima, radnim vremenom, direktno nadređenim menadžerima te višem rukovodstvu značajno utječe na angažman i predanost zaposlenika da rade bolje i učinkovitije. Prema studiji Towers Watson Global Workforce Study i Towers Watson Global Talent Management and Rewards Study (2014.), u kojoj je sudjelovalo preko 1.600 organizacija i 32.000 zaposlenika, glavni pokretači motivacije koji zaposlenike potiču na veći radni angažman i učinkovitost podijeljeni su u pet grupa: vodstvo, ciljevi i zadaci, radno opterećenje i balans između privatnog i poslovnog, ugled organizacije te osnaživanje zaposlenika. Zanimljivo je što među njima nema materijalnih motivatora, već su to isključivo pokretači kroz koje menadžeri i više rukovodstvo motiviraju zaposlenike kojima su nadređeni.

ANGAŽIRANI ZAPOSLENICI

Angažirani zaposlenici rade u okruženju koje podupire zdravlje i dobrobit, imaju alate i resurse za uspjeh i voljni su uložiti dodatan napor tijekom rada. Kako bi utvrdili stvarne pokretače zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika koji su jedinstveni za svaku organizaciju, važno je provesti istraživanje budući je ono jedina pouzdana metoda za utvrđivanje pokretačkih programa angažiranosti zaposlenika.

Treba znati da zadovoljni zaposlenici nisu nužno i angažirani zaposlenici, dok su angažirani zaposlenici uvijek i zadovoljni. Ukoliko organizacija razumije kulturu koju razvija bit će sposobna razviti i implementirati politike i programe koji će osnažiti i odražavati sam karakter organizacije. Nažalost, brojne organizacije koriste unificirane upitnike istraživanja koje im omogućavaju usporedbu s drugim organizacijama, umjesto da se fokusiraju na svoju organizacijsku kulturu i vrijednosti koji ih čine jedinstvenim i koje im mogu donijeti konkurentu prednost na tržištu.

Informacija kako su zaposlenici organizacije A zadovoljniji uvjetima rada i plaćom od zaposlenika vaše organizacije i nije nešto na čemu bi trebalo razvijati pokretačke programe angažiranosti i razvoja zaposlenika. Svaka organizacija ima različite vrijednosti, ciljeve i zaposlenike koji u njima rade, stoga usporedba jedne organizacije s drugom neće uvijek dati željene rezultate.

PRAVILNO DEFINIRANJE UPITNIKA

Tijekom godina provela sam cijeli niz istraživanja i implementirala na desetke različitih razvojnih planova za unapređenje organizacijske klime i naučila koliko je važno postaviti prava pitanja za bolje razumijevanje pokretačkih programa angažmana zaposlenika. Evo i konkretnog primjera: Obeshrabreni dosta niskim rezultatima istraživanja zadovoljstva plaćom, razvili smo program kojemu je cilj bio razvoj boljeg, transparentnijeg i jasnijeg sustava nagrađivanja, ali i nadalje su rezultati istraživanja i zadovoljstvo zaposlenika plaćom bili sve lošiji i lošiji.

Nakon što smo nadopunili upitnik istraživanja s nizom pitanja koja su nam trebala otkriti uzrok nezadovoljstva, naučili smo da problem nezadovoljstva nije sustav nagrađivanja kao takav, već njegova komunikacija sa zaposlenicima. Zato smo obračun plaće i obrazac za isplatu plaće iskoristili za dodatnu komunikaciju sa zaposlenicima, što je u sljedećem istraživanju rezultiralo značajnim povećanjem zadovoljstva zaposlenika ovom dimenzijom.

Posebno ističem kako tijekom ovog perioda niti jednom zaposleniku plaća nije rasla, već je ostala na istoj razini kao i prethodne godine. Stoga smatram važnim još jednom istaknuti kako je upitnike istraživanja važno kreirati za svaku organizaciju posebno, i temeljiti ih na viziji, misiji, kulturi, vrijednostima, strategiji i strateškim ciljevima organizacije. Bilo da želimo pomoći organizaciji analizirati probleme i radno okruženje ili, pak, pomoći zaposlenicima da ostvare svoj puni potencijal, svaki upitnik istraživanja mora imati jasno definiranu svrhu koja se istraživanjem želi ostvariti.

Upitnik istraživanja zadovoljstva zaposlenika radom u organizaciji (kako bismo utvrdili razinu zadovoljstva zaposlenika njihovim radnim okruženjem) razlikovat će se od upitnika istraživanja angažiranosti zaposlenika, a ukoliko istražujemo ponašanja (kompetentnost) zaposlenika na radnom mjestu koja povezujemo s radnom uspješnošću osim upitnika, razlikovat će se i sam način provođenja istraživanja (npr. 360˚ procjena). Kakvo god istraživanje provodili, važno je da rezultati istraživanja omogućavaju uvid u učinak koje promjene imaju na organizaciju kao i uvid u potencijalne probleme u vezi s upravljanjem i timskim radom.

DVOSMJERNA KOMUNIKACIJA

Istraživanje je vrlo učinkovit alat koji osigurava stabilnu i pozitivnu klimu u organizaciji. Zadovoljstvo zaposlenika izravno je povezano s učinkovitošću organizacije i zato je svakoj organizaciji važno osigurati da njihovi zaposlenici budu zadovoljni svojim radom. Dobro provedena istraživanja igraju veliku ulogu u razvoju organizacije te doprinose boljem razumijevanju kako organizacija može privući, zadržati, angažirati i razvijati kvalificirane zaposlenike, a zaposlenicima pružaju priliku za osobni i profesionalni razvoj kojim doprinose uspješnosti poslovanja i organizacije.

Istraživanjem se uspostavlja dvosmjerna komunikacija i omogućava uključivanje zaposlenika u razvojni proces, a najučinkovitija su ona istraživanja zbog kojih zaposlenici osjećaju da ih poslodavac sluša i da su njihovi zahtjevi i mišljenja cijenjeni. Provođenje istraživanja jedan je od najboljih načina dobivanja uvida u ono što je važno zaposlenicima budući se istim prikupljaju povratne informacije od zaposlenika, no upitnike istraživanja treba dobro osmisliti, a sam proces istraživanja jasno komunicirati sa zaposlenicima.

Informacije dobivene nakon provedenih istraživanja važne su za identifikaciju snaga i područja za poboljšanje, a iste možemo implementirati i iskoristiti za organizacijski rast. Zadovoljni i angažirani zaposlenici ključni su za uspjeh poslovanja svake organizacije. Uključivanje zaposlenika u ostvarenje poslovnih ciljeva organizacije potiče ih na veći radni angažman i osigurava izgradnju željenih vrijednosti organizacije.