• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Zajedno smo jači PDF Print E-mail
Friday, 31 August 2012 13:00

diana gluhak - kultura prehraneTržišna utakmica je kao evolucija, opstaju oni koji se prilagođavaju datim uvjetima. Prilagodba novom tržištu u vremenu gdje potrošači utječu na ekonomiju smanjenom potrošnjom nije jednostavan zadatak. Proizvođači teže zadržati kvalitetu, a ujedno povećati obujam proizvodnje. Poželjno je uložiti u marketing i prilagoditi se novim propisima i standardima.

Piše: Diana Gluhak, magistrica nutricionizma

Politika kvalitete poljoprivredne i prehambene industrije Europske unije obuhvaća proizvode iz ekološkog uzgoja, proizvode s oznakom izvornosti, proizvode s oznakom zemljopisnog porijekla i proizvode koji nose oznaku tradicionalnog ugleda. U Republici Hrvatskoj, razvijeni su sustavi koji nas vode od prijave do registracije i naposlijetku korištenja navedene oznake u svim područjima osim za oznaku tradicionalnog ugleda.

Unutar Europske unije, politika kvalitete potiče proizvođača na raznoliku poljoprivrednu proizvodnju, što u konačnici zbog dodane vrijednosti proizvoda dovodi i do podizanja prihoda proizvođača. Važno je reći da su proizvodi koji nose oznake zaštite autohtonosti jedinstveni proizvodi, bez imitacija, a prihod se naposlijetku zadržava u navedenoj regiji. Sve je to važno spomenuti jer su korisnici oznaka uglavnom mali i srednji proizvođači čija je ekonomska moć ograničena.


BRENDIRANJE
U današnje vrijeme gdje marketing igra značajnu ulogu, inicijativu proizvođača treba podržati od strane raznih udruženja ili ministarstva. Marketing je važan prvenstveno za domaće tržište, međutim obraćate li se tržištu Europske unije, ne može se očekivati od malog i srednjeg proizvođača opseg marketinške kampanje obujma jedne multinacionalne korporacije, nego se prilagođavate i ciljate na populaciju potrošača kojima će biti zanimljiva priča i tradicija iza vašeg proizvoda. Svrha je zaštititi svoje proizvode kako bi stekli dodatnu vrijednost unutar granice Republike Hrvatske, ali koja je motivacija za međunarodno tržište? Jedinstvenost proizvoda na tržištu unutar Hrvatske i na tržištu Europske unije su dvije različite stvari. Unutar tržišta jedne države govorimo o blažoj raznovrsnosti jer su potrošači već upoznati s pojedinim vrstama i kategorijama proizvoda, bilo kroz medije ili putem navike kupovine. Unutar Europske unije uopće ne postoje neki od proizvoda koji su nama poznati. Potrebna je dodana vrijednost da se proizvod uoči te da iza njega stoji kredibilitet. Ovdje se radi o zauzimanju stajališta i kreiranju brenda na velikom igralištu. 


UDRUŽIVANJE
Kojim putem krenuti? Težište treba biti na podizanju svijesti potrošača ne samo o proizvodu, nego i o principima same proizvodnje. Zapravo, treba se ponuditi cjelokupna priča koja stoji iza proizvoda! Tako trud i znanje uloženi da se proizvede kvalitetan proizvod u očima potrošača dobiva dodanu vrijednost. Proizvođači se trebaju boriti za jedinstvenost proizvoda: formirati udruge, klastere, društva kako bi očuvali tradiciju i jedinstvenost proizvoda jer to će nam biti najmoćnije oružje i kvalitetno uporište za opstanak naših proizvoda kad uđemo u Europsku uniju. Bez zajednice poput klastera je vrlo teško dobiti određenu oznaku autohtonosti. Igrati u istom timu znači složiti se oko određenih značajki proizvoda za koji će se odobriti oznaka. Klaster različitih proizvođača proizvodi jednak proizvod za koji dobivaju oznaku autohtonosti. Koja je pouka? Iako postoje različitosti, ujedinimo se i iskoristimo svoje prednosti, zajedno smo jači.

JEDINSTVENOST
Istraživanje provedeno u Italiji još prije pet godina je donijelo rezultate koji govore da proizvođače za korištenje oznaka izvornosti na međunarodnom tržištu najviše potiče dodana vrijednost koju mogu dobiti od loga oznaka izvornosti, zatim jedinstvenost proizvoda među sličnima i obrana od zloupotrebe navedenog imena i oznake. Talijanski proizvođači su shvatili da moraju stvoriti “kvalitetno okruženje“ oko svojih proizvoda čime dodana vrijednost i uloženi trud u potrošaču stvaraju snažan dojam čime se i odlučuju na kupnju. Dok proizvođači dodanu vrijednost vide kroz ponude proizvoda s većom cijenom, potrošač ga prvo vidi kroz priču. Proizvođač tako ima zadaću stvoriti jedinstven proizvod i kroz oznake izvornosti stvarati svoju prepoznatljivost na domaćem i stranom tržištu. Volumen hrvatskih proizvođača sa oznakama izvornosti nije velik, stoga strategija plasmana proizvoda na bilo koje tržište treba biti unaprijed utvrđena.

IZVORNOST
Znamo da je tržište Europske unije veliko, iznimno konkurentno i treba biti pažljiv kod plasiranja proizvoda jer je potrebno pogoditi željenu potrošačku nišu. Kada ste mali, nema mjesta za pogreške. Oznake autohtonosti mogu biti prihvaćene kao internacionalan alat, ali sam utjecaj ovisi o proizvodnji, vrsti i karakteristikama proizvoda i karakteristikama tržišta na koje se proizvod implementira. Oznake izvornosti i oznake zemljopisnog porijekla su nakon certifikacije stalne, te ih zasigurno možemo shvatiti kao “nacionalni brend“ u koji se itekako isplati ulagati.