• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Može li PDV grupno oporezivanje povećati konkurentnost FMCG sektora PDF Print E-mail
Monday, 20 June 2016 10:12

gordan-rotkvicPDV Grupa može utjecati i na smanjenje obveze PDV-a, optimiziranje novčanog toka, smanjenje broja računa unutar grupe, povećanje transparentnosti u smislu poreznog i regulatornog nadzora, smanjenje poreznog rizika zbog smanjenja transakcija te mogućih administrativnih pogrešaka i kreiranja transparentnosti.

Piše: Gordan Rotkvić, Senior Manager, Crowe Horwath

PDV Grupa je više poreznih obveznika koji se u smislu PDV-a smatraju jednim poreznim obveznikom. Oporezivanje PDV Grupe regulirano je člankom 11, EU Direktive 112/06 (u nastavku EU Direktiva). Međutim, kako je to opcija, članice EU nisu obvezne implementirati odredbe grupnog oporezivanja u svoje lokalno zakonodavstvo. Tako npr. Bugarska, Francuska, Grčka, Slovenija i Hrvatska nisu implementirale odredbe koje se odnose na PDV Grupu dok Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Nizozemska, Španjolska, Češka, Švedska itd. nisu implementirale navedene odredbe u potpunosti u skladu s EU Direktivom (npr. u Švedskoj se PDV Grupa odnosi samo na financijske usluge i usluge osiguranja). Koncept PDV Grupe temelji se na teritorijalnom načelu svake članice EU te nije predviđeno da jedna PDV Grupa posluje u dvije zemlje. PDV Grupa je sa stajališta PDV-a u formalnom smislu jedan PDV obveznik te u pravilu zaprima jedan PDV identifikacijski broj koji se može koristiti smo u zemlji registracije. 

PDV Grupa se smatra jedna osoba u smislu primljenih i danih isporuka, a to što se PDV-a tiče znači:

• Isporuke dobra i usluge između članica grupe nisu predmetom PDV-a. U pravilu je potreban poseban dokument kojim će se osigurati sigurno praćenja transakcija unutar grupe od strane Porezne uprave.
• Isporuke dobra i usluga od strane trećih osoba prema članicama grupe se smatraju kao da su napravljene PDV Grupi.
• Uvoz i EU stjecanje od strane svakog društva člana grupe smatra se kao da je napravljeno od strane PDV Grupe.
• Isporuke dobra od svake članice grupe prema trećim osobama se smatraju kao da su napravljene od strane PDV Grupe.

ZAŠTO JE PDV GRUPA ZANIMLJIVA?

PDV Grupa je koncept prvenstveno zanimljiv poreznim obveznicima koji u Hrvatskoj posluju s više društava te koji imaju značajnu količinu međusobnih transakcija. Korištenjem PDV Grupe porezni obveznici mogu ostvariti sljedeće pogodnosti:

• Nema gubitaka u smislu prava na odbitak pretporeza ili duple primjene prava na odbitak u odredbenim situacijama (npr. pre-fakturiranje troškova automobila)
• Eliminiranje rizika oko nepravilnog PDV tretmana transakcija unutar grupe (npr. lančane isporuke, iznajmljivanje ne/ pokretne imovine itd.)
• Potencijalni pozitivni utjecaj na cashflow (posebno u situacijama u kojoj jedno društvo grupe ima pretporez za povrat a drugo je u obvezi plaćanja)
• Smanjenje troškova zbog optimiziranja poslovne strukture, tj. smanjenja troškova prijava, papirologije (jedan PDV obrazac, i sl.)

pdv-grupa
 

UVJETI ZA PRIMJENU PDV GRUPE

Za pravilnu primjenu PDV Grupe porezni obveznici moraju biti pravno neovisni, ali poprilično povezani u financijskom, ekonomskom i organizacijskom smislu. Postoji 5 kumulativnih uvjeta koje grupa mora zadovoljiti da bi se primijenile odredbe koje se odnose na PDV Grupu. A to su da je grupa porezni obveznik, osnovan na teritoriju jedne zemlje, postoji financijska, ekonomska te organizacijska poveznica. U slučaju da članice grupe ispunjavaju uvjete nisu obvezne biti dio PDV Grupe, tj. društva mogu sama odlučiti žele li biti dio grupe (to je u pravilu opcija). Međutim, u pravilu tri uvjeta koji određuju financijsku, ekonomsku i organizacijsku poveznicu će se smatrati ispunjenim ako društva imaju 50% udjela ili utjecaja u društvima grupe. U tom slučaju članicama grupe nije dopuštena opcija (biti u grupi ili ne). U suprotnom, društvo mora dokazati da ne postoji ekonomska i organizacijska poveznica da ne bude uključeno u grupu.

PRAVO NA ODBITAK PRETPOREZA

Sva pravila za odbitak pretporeza se primjenjuju također i na PDV Grupu. Međutim, pretporez na isporuke dobra i usluga od strane trećih osoba prema grupi može se odbiti ovisno o svrsi, tj.:

• Ako se dobra i usluge upotrebljavaju od strane PDV Grupe za transakcije s pravom odbitka pretporeza tada se pretporez može odbiti;
• Ako dobra i usluge služe od strane grupe za isporuke bez prava na odbitak pretporeza tada pretporez neće bit dopušten,
• Ako dobra i usluge služe za oporezive i neoporezive isporuke tada se odbitak određuje na pro-rata principu.

ZAKLJUČAK

Uvođenjem PDV Grupe u zakonodavstvo pruža se mogućnost hrvatskim poduzetnicima da pojednostave svoje poslovanje u administrativnom i troškovnom smislu. Primjena PDV Grupe može dovesti do povećanja konkurentnosti poreznih obveznika s obzirom na njihovu trenutnu strukturu. Između ostalog PDV Grupa može utjecati i na smanjenje obveze PDV-a, optimiziranje novčanog toka, smanjenje broja računa unutar grupe, povećanje transparentnosti u smislu poreznog i regulatornog nadzora, smanjenje poreznog rizika zbog smanjenja transakcija te mogućih administrativnih pogrešaka i kreiranja transparentnosti – npr. dostavljanje podataka o svim transakcijama unutar grupe.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->PDV u EU: Prodaja putem interneta krajnjim potrošačima
->Outsourcing pravnih usluga: Dio poslovanja prepustite profesionalcima
->Revizija ne identificira porezne rizike - bitno je napraviti porezni pregled
->Što donose promjene u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
->Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015.
->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama