• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Kakve promjene donosi nova porezna reforma PDF Print E-mail
Monday, 26 December 2016 16:12

brgan-rotkvic-comboU nastavku donosimo kratak pregled najznačajnijih poreznih promjena za građane i poduzetnike koje bi uglavnom trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Pišu: Gordan Rotkvić i Oliver Brgan, Crowe Horwath

Na prvoj sjednici nove Vlade Republike Hrvatske 27. listopada predstavljena je reforma poreznog sustava, čiji je prvotni nacrt jednim dijelom izmijenjen uslijed pritisaka koalicijskih partnera te raznih interesnih skupina, uslijed čega je ministar financija Zdravko Marić morao odustati od nekih prethodno predviđenih mjera.

Iako se još uvijek radi o prijedlozima zakona koji idu u saborsko čitanje, očekuje se da će većina reformi predstavljenih na trećoj sjednici vlade, održane 3. studenog, ipak biti prihvaćena u Saboru, čime će doći do izmjene 15 važećih zakona. U nastavku donosimo kratak pregled najznačajnijih poreznih promjena za građane i poduzetnike koje bi uglavnom trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Predloženo je smanjenje stope PDV-a na pojedine proizvode i usluge s 25% na 13%, kao što su primjerice isporuka električne energije, proizvodi za poljoprivrednu proizvodnju (sjeme, sadnice, gnojiva, stočna hrana i pesticidi), odvoz smeća itd. Međutim, vlada ipak ostaje pri odluci povećanja snižene stope s 13% na 25% za usluge u ugostiteljstvu dok će se usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene i dalje oporezivati po sniženoj stopi od 13%. Novost je i povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a s dosadašnjih 230.000 kuna na 300.000 kuna (od 1. siječnja 2018. godine), pri čemu su porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare promet veći od 300.000 kuna obvezni podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a, osim ako su bili upisani na vlastiti zahtjev, što ih obavezuje na redovni postupak oporezivanja PDV-om sljedeće tri, umjesto pet kalendarskih godina. Nadalje, poreznim obveznicima omogućuje se odbitak pretporeza za trošak nabave ili najma automobila za osobni prijevoz i povezanih zavisnih troškova u iznosu od 50%, odnosno do 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti po jednom sredstvu. Novina je i propisivanje načina uspostavljanja uzajamnosti kod povrata PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, oporezivanje vrijednosnih kupona, primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme od 1. siječnja 2018. godine itd.

POREZ NA DOBIT

Predloženim izmjenama poreza na dobit (PD) planira se sniženje porezne stope s 20% na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna te na 18% za sve ostale porezne obveznike, od 1. siječnja 2017. Nadalje, predloženo je ukidanje porezne olakšice za reinvestiranu dobit, izmjene u načinu korištenja regionalnih poreznih olakšica, mogućnost utvrđivanja porezne osnovice PD-a prema novčanom načelu za male porezne obveznike koji ostvaruju godišnje prihode do 3 milijuna kuna, jednokratna mjera za kreditne institucije u 2017. godini kojom se predlaže otpis djelomično nadoknadivih i potpuno nenadoknadivih plasmana, utvrđenih u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija HNB-a, na 31. prosinca 2015. Također, pruža se i fleksibilnost u izboru načina oporezivanja neprofitnih pravnih osoba koje obavljaju određenu gospodarsku djelatnost do iznosa prihoda ne većeg od propisanog praga za obvezni ulazak u sustav PDV-a, da obvezu PD-a za tu djelatnost utvrde u paušalnom iznosu. Predložene promjene uključuju i povećanje priznavanja porezno priznatih rashoda troškova reprezentacije s 30% na 50%, olakšavanje priznavanja vrijednosnog usklađenja te poreznih rashoda za nenaplaćena potraživanja, kao i mogućnost sklapanja Sporazuma o transfernim cijenama između PU i poreznih obveznika (za povezana društva).

POREZ NA DOHODAK

Kada govorimo o izmjenama u području poreza na dohodak ukida se najniža stopa poreza na dohodak od 12% te je predloženo smanjenje stopa poreza na DOH od 25% i 40% na 24% i 36%. U skladu s time, predlaže se povećanje osobnog odbitka s postojećih 2.600 kuna na 3.800 kuna te uvođenje jedinstvenog poreznog razreda od 0 – 17.500 kuna uz primjenu stope od 24%, podizanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove, zadržavanje stope poreza na dohodak od 12% samo kod oporezivanja dohotka od imovine i kapitala te osiguranja itd. Također planirane su i izmjene zakonskih odredbi vezano uz doprinose pri čemu je najveća novost vođenje obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i na drugi dohodak, ali po upola sniženim stopama (mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti po 10% te zdravstveno osiguranje po 7,5%). Vlada dalje predlaže smanjenje razlike između minimalne plaće i najniže osnovice te ukidanje iznimaka od plaćanja doprinosa, npr. kod autorskih i/ili srodnih prava, za isporučena umjetnička djela ili drugi dohodak umirovljenika.

financije-i-porezi-165-2016POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Predloženo je smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 5% na 4%. Ukida se oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina bez obzira na vrstu nekretnine u prometu, odnosno ukida se oslobođenje od plaćanja poreza na kupnju nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje. Također, utvrđivanje porezne obveze trebalo bi biti jednostavnije, odnosno građani više neće biti obvezni samostalno prijavljivati promet nekretninama, već će se porezna obveza u ovom smislu utvrđivati po službenoj dužnosti od strane Porezne uprave. Ukupan prihod nastao po ovoj osnovi trebao bi u cijelosti ići jedinicama lokalne samouprave.

TROŠARINE

Najznačajnije promjene vezane uz Zakon o trošarinama odnose se na razna administrativna pojednostavljenja, tj. uvođenje instituta „male destilerije“, ukidanje obveze podnošenja godišnjeg obrasca za obračun trošarine za male proizvođače jakog alkoholnog pića, olakšavanje otpreme vina malih vinara u druge države članice EU u sustavu odgode plaćanja trošarine, uvođenje novih duhanskih proizvoda kao predmeta trošarinskog oporezivanja, proširenje primjene instituta direktne isporuke i na duhanske prerađevine, uvođenje prilagođenog sustava nadzora potrošnje označenog plinskog ulja za grijanje itd.

POREZI I NAKNADE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Također, očekuju se izmjene Zakona o porezima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od kojih izdvajamo ukidanje poreza na tvrtke (od 1. siječnja 2017.). Komunalna naknada transformirala bi se u tzv. jednostavni porez na nekretnine od 2018., čime bi se mijenjalo plaćanje poreza na kuće za odmor i spomeničke rente, koji će biti objedinjeni. Novost je i u načinu izračuna poreza, pri čemu bi se uz postojeće koeficijente (kvadratura, zona i poslovna namjena) uvela i dva nova koeficijenta – dob (godina izgradnje) i stanje građevine.

OSTALO

U okviru reforme poreznih postupaka predviđene su i izmjene Općeg Poreznog Zakona kojim bi se omogućilo jačanje instituta upozorenja umjesto prekršaja te sustavno rješavanje problema zastare. Također, radi nadzora ostvarivanja prihoda obuhvat fiskalizacije putem uređaja proširio bi se i na porezne obveznike koji plaćaju paušalni porez, tj. po novom na „male obveznike fiskalizacije“. Jedan od noviteta pristupa nove Vlade je i veća koordinacija i suradnja Porezne uprave i Carinske uprave, što bi se omogućilo izmjenama Zakona o Poreznoj upravi i Zakona o Carinskoj službi. Naime, zamišljena je funkcionalna i teritorijalna reorganizacija Porezne uprave i Carinske uprave s ciljem jedinstvenog postupanja na području cijele Republike Hrvatske. Zanimljivost ovog prijedloga je preokret u pristupu prema poreznim obveznicima pri čemu bi Porezna i Carinska uprava imale istaknutiju savjetodavnu ulogu. Ostaje za vidjeti koji će od navedenih zakonskih prijedloga biti usvojeni u Saboru i kakve će konkretne učinke imati u praksi za hrvatske građane i poduzetnike.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Pojmovi koje morate znati ako kupujete ili prodajete dobra u EU
->Prednosti i nedostaci dobrovoljnog upisa u registar obveznika PDV-a
->Može li PDV grupno oporezivanje povećati konkurentnost FMCG sektora
->PDV u EU: Prodaja putem interneta krajnjim potrošačima
->Outsourcing pravnih usluga: Dio poslovanja prepustite profesionalcima
->Revizija ne identificira porezne rizike - bitno je napraviti porezni pregled
->Što donose promjene u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
->Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015.
->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama