• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Porezni nadzor: Kada i do kada vas može posjetiti porezna inspekcija? PDF Print E-mail
Tuesday, 27 June 2017 11:30

kresimir lipovscak novaPorezni nadzor može se obavljati kod svih poreznih obveznika, ali i drugih osoba koje raspolažu činjenicama i dokazima bitnima za naplatu poreza. No porezni nadzor može se obavljati u roku od tri godine od početka tijeka zastare prava na utvrđivanje porezne obveze. Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Horwath

Porezne uprave i njezine inspekcije svi se boje - neki s razlogom, a neki bez. Postoji sigurno niz načina kako da izazovete poreznu inspekciju, odnosno nadzor. To može biti kašnjenje u podnošenju poreznih prijava, kašnjenje u plaćanju, visoki gubici, nelogične promjene, visoki iznosi povrata PDV-a ili jednostavna činjenica da ste ušli u uzorak za nadzor. Međutim, ono što većina ne zna jest da je na određeni način taj porezni nadzor ograničen, a može se i izbjeći.

OGRANIČENJE POREZNOG NADZORA

Porezni nadzor može se obavljati kod svih poreznih obveznika, ali i drugih osoba koje raspolažu činjenicama i dokazima bitnima za naplatu poreza. No porezni nadzor može se obavljati u roku od tri godine od početka tijeka zastare prava na utvrđivanje porezne obveze. Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza. Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata u slučaju porezne utaje počinje teći istekom godine u kojoj je donesena pravomoćna presuda za to kazneno djelo. Međutim, zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili istekom godine u kojoj je postalo izvršno rješenje kojim je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu i kamate.

Iznimno, porezni nadzor može se obavljati za razdoblje za koje nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze:

1. u slučaju zlouporabe prava;

2. u postupcima utvrđivanja razlike između stečene imovine i dokazanih sredstava za stjecanje te imovine prema propisima o porezu na dohodak (tzv. ispitivanje porijekla imovine);

3. u postupcima suzbijanja poreznih prijevara;

4. u postupcima pokrenutima po nalogu drugih tijela.

Dakle, prilično je širok spektar situacija u kojima porezni nadzor može izbjeći pravila zadnje tri godine. Također, bitno je napomenuti da se naplata kao i nadzor ne mogu vršiti u slučaju zastare prava na utvrđivanje poreza, odnosno naplate poreza kako je objašnjeno u poglavljima niže, a sukladno novim pravilima o utvrđivanju porezne zastare.

RELATIVNA I APSOLUTNA ZASTARA

Zastara znači gubitak zahtjeva na ostvarenje nekog prava. U našem slučaju, to je pravo utvrđivanja i naplate poreznih davanja (što uključuje poreze, doprinose i carine). Relativni rok zastare može biti prekinut dok se nastupom apsolutnog roka (znači bez obzira na prekide) pravo naplate gubi zauvijek. Tako je to otprilike što se tiče definicija. Kao što je poznato, od 1. siječnja 2017. ukinut je pojam relativne zastare, odnosno razlikovanje između relativne i apsolutne zastare u poreznim postupcima.

PRAVILA O ZASTARI OD 2017. NADALJE

Pravo i obveze Porezne uprave na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći. Dakle, nestala je relativna zastara i postoji samo apsolutna zastara. Ako se radi utvrđenja poreza i kamata ili naplate poreza, kamata i troškova ovrhe vodi postupak pred upravnim sudom, za vrijeme trajanja tog postupka zastara ne teče. Međutim, ako porezni obveznik podmiri poreznu obvezu nakon nastupa zastare, ima pravo na povrat plaćenog poreza i pravo na kamate od dana podnošenja zahtjeva. Porezna uprava pazi na nastup zastare po službenoj dužnosti. Na nastup zastare prava na utvrđivanje po službenoj dužnosti dužna su paziti prvostupanjska porezna tijela do donošenja i dostave poreznog rješenja. Na nastup zastare prava na utvrđivanje po službenoj dužnosti dužna su paziti i drugostupanjska tijela do donošenja i dostave rješenja o žalbi. Ako ta tijela utvrde da je nastupila zastara prava, na utvrđivanje trebaju rješenjem utvrditi nastup zastare i obustaviti postupak. Ako u upravnom sporu sud poništi porezno rješenje i vrati predmet na ponovno odlučivanje, a u međuvremenu je nastupila zastara prava na utvrđivanje, nadležna Porezna uprava mora rješenjem utvrditi nastup zastare i obustaviti postupak.

Na zastaru prava na naplatu po službenoj dužnosti dužno je paziti prvostupanjsko tijelo do donošenja rješenja i dostave rješenja. Drugostupanjska tijela dužna su po službenoj dužnosti paziti je li u trenutku donošenja prvostupanjskog rješenja nastupila zastara prava na naplatu. Rješenje o utvrđivanju ili naplati porezne obveze, kamata i troškova ovrhe doneseno nakon nastupa zastare je nezakonito. Porezni dug za koji je utvrđena zastara prava na utvrđivanje ili naplatu porezne obveze, kamata i troškova ovrhe otpisuje se iz poreznih evidencija. Iznimno, kada protekne vrijeme zastare, porezno tijelo čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u neposrednom posjedu ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi. Zastarjela tražbina po osnovi kamata ne može se namiriti ni iz opterećene stvari. Na zastaru prekršajnog progona, izvršenja prekršajno pravnih sankcija, izvršenja oduzimanja imovinske koristi, oduzimanja predmeta i troškova prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15.).

PITANJE PRIMJENE NOVIH PRAVILA

Iako su pravila o zastari stupila na snagu prvog siječnja ove godine, pitanje je otkad se primjenjuju. Za sve buduće odnose ili i za one prije stupanja na snagu novih pravila? Primjerice, što ako je relativna zastara nastupila ove godine, ali nije i apsolutna? Prijelazne i završne odredbe novog Općeg poreznog zakona su nedorečene u tom pogledu, odnosno daju samo neka površna pravila. Smatramo da se temeljem čl. 5 i čl. 197. općeg poreznog zakona koji predviđaju primjenu starog Općeg poreznog zakona, koji je vrijedio u vrijeme nastanka potencijalne porezne obveze, primjenjuju pravila starog Općeg poreznog zakona. Iz navedenog proizlazi zaključak o nastupu relativne porezne zastare za one slučajeve za koje bi ona nastupila s 1.1.2017. godine.

MOGU LI SE UMANJITI EFEKTI NADZORA

Dakle, ako već niste upali pod pravila zastare, osnovno pitanje je mogu li se efekti poreznog nadzora smanjiti, odnosno kontrolirati. To je i moguće kroz poreznu nagodbu gdje se Porezna uprava može odreći zateznih kamata i prekršajnih sankcija. Međutim takva nagodba morala bi se sklopiti prije završetka nadzora. Također, moguće je zatražiti posebni status koji vas izuzima od nadzora, no takav se status dobiva po načelu tko prvi njegova djevojka. Zasigurno je da postoje brojni načini i mogućnosti izbjegavanja poreznog nadzora, ali najbolji je pravodobno porezno planiranje i porezni pregled.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Oporezivanje dnevnica i terenskog dodatka
->Porez na dobit: Smijete li NE platiti porez?
->Što nam donosi BREXIT?
->Nova pravila za poreznu zastaru
->Kakve promjene donosi nova porezna reforma
->Pojmovi koje morate znati ako kupujete ili prodajete dobra u EU
->Prednosti i nedostaci dobrovoljnog upisa u registar obveznika PDV-a
->Može li PDV grupno oporezivanje povećati konkurentnost FMCG sektora
->PDV u EU: Prodaja putem interneta krajnjim potrošačima
->Outsourcing pravnih usluga: Dio poslovanja prepustite profesionalcima
->Revizija ne identificira porezne rizike - bitno je napraviti porezni pregled
->Što donose promjene u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
->Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015.
->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama